Ekelund, Gunnar (1910 - 1979) [sv]

Ekelund, Gunnar (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:53:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a4e0440f-5f2a-4ee5-8b9c-05b70dc88704 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekelund, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Ekelund
Swedish

Birth
1910

-Time
1910
Death
1979

-Time
1979
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Gunnar Ekelund föddes i Stockholm 1910 som yngsta barnet i en barnaskara om fem. Innan tre år fyllda fick han polio och han opererades ett flertal gånger under sin barn- och ungdomstid för sviterna efter sjukdomen.

Fadern, som var präst, kallades till en tjänst i Karlskoga 1913. Syskonen skickades så småningom till olika skolor i landet och bodde inackorderade i olika familjer eller på Lundsberg. 1913 flyttade familjen igen, denna gång till Torsby. Åren i Värmland satte sin spår hos Gunnar, han kom hela livet att se sig som värmlänning.

Utbildning
I början av 1930-talet var Gunnar elev på Slöjdskolans fotografiska utbildning i Göteborg. Helst hade Gunnar dock velat bli trädgårdsmästare men hans polioskada satte dock stopp för detta yrkesval. Han valde att i stället bli fotograf.Hösten 1932 fortsatte han sin utbildning i Berlin.

Kungsholm
Sommaren 1933 mönstrade han på kryssningsfartyget Kungsholm som fotograf. Fartyget avgick till New York för att fortsätta till Västindien.

Ateljé i Stockholm
Tillbaka i Sverige öppnade han 1935 sin första egna fotoateljé i Enskede, Stockholm. Ateljén i Enskede låg avsides och Gunnar började söka något mera centralt. Han fick tag i en studio på Hornsgatan till vilken verksamheten flyttades.Affärerna gick dock inte bra. Tillsammans med flickvännen Ullas föräldrar hade man planer på att utvandra till Amerika. Detta omöjliggjordes dock av att Ullas far var medlem av Sveriges kommunistiska parti. I stället genomförde Gunnar en marknadsundersökning vilken kom fram till att Landkrona skulle vara en bra ort att flytta verksamheten till. Det fanns vid denna tid inte vare sig någon fotoaffär eller fotoateljé i staden.

Landskrona
1938 lastades så parets personliga tillhörigheter och hela ateljéutrustningen på båt. När fartyget lade ut från Riddarholmskajen stod Ullas mamma med ett lakan på Skinnarviksbergets högsta punkt och vinkade farväl.Eftersom de ej var gifta bodde de i olika bostäder.Gunnar och Ulla gifte sig sommaren 1939 med Gunnars far som vigselförrättare Under krigsåret 1939 arbetade Gunnar som fotograf på kriminaltekniska i Stockholm samt under alla krigsåren hos Landskronapolisen samtidigt som paret drev sin nystartade fototeljé Eko-foto. Det blev Ulla som fick ansvara för porträttfotograferandet. Affärerna gick dock allt sämre under kriget. Det blev brist på fotopapper, film och framkallningsvätskor.Eko-foto såldes 1946 och familjen, nu sedan 1944 utökad med dottern Eva Maria, flyttade till Stockholm.

Anställs på spårvägen
Gunnar fick 1948 anställning som fotograf vid Stockholms Spårvägar, Ulla som assisterande modefotograf vid Bonnierföretagen.Gunnars arbete som fotograf vid spårvägen bestod till stor del av att dokumentera den kraftiga utveckling som skedde i kollektivtrafiken i Stockholm. En viktig avnämare för hans bilder var den 1941 startade personaltidningen Spårväg&Buss. I tidningens första nummer lägger redaktören Wilhelm Öjarson fram en programförklaring för tidningens forstsatta verksamhet. Den skall stärka samhörighetskänslan inom spårvägsbolaget, den skall hålla företagets anställda underrättade om inte bara vad som händer inom bolaget utan också om spårvägs- och bussdrift överhuvud. Vidare skall föreningslivet inom företaget skildras och likaså den fackliga verksamheten.

Under åren 1948 till 1964 dominerar Gunnar Ekelunds fotografier som omslagsbilder i Spårväg&Buss. Ett stort antal fotoreportage finns också i tidningen. Han tycks av bildurvalet och av de anteckningar som finns i registret över fotografierna ha haft en mycket stor frihet att själv leta motiv.Gunnar Ekelund var både mycket förtjust över utveckling och moderniteter. Han var också mycket konstintresserad och blev bl.a. i samband med sitt arbete mycket god vän med Siri Derkert.

Visst finns de förväntade bilder som beskriver tekniska förändringar, som t.ex. den första omslagsbilden med hans namn, bilden från tunnelbygget vid Stadsbiblioteket. Men vi hittar också anteckningar i registret som visar att han gav sig ut i trafiken för att enbart hitta bra omslagsbilder.

De första kvinnorna i trafiken finns på hans bilder likaså den konst som alltmer kom att bli en del av femtiotalets tunnelbana.Men här finns också bilderna från ett, från vår horisont sett, idylliskt femtiotal. Personal som njuter i vårsolen eller utnyttjar sin ledighet mitt på dagen till att slipa på båten. Den f.d. kryssningsfotografen kunde inte heller motstå de tre kryssningsfartyg som låg i Strömmen 15 juli 1958. Bilden dyker dock inte upp som omslag förrän två år senare!

Några år in på 1960-talet blir det allt färre bilder av Gunnar Ekelund i Spårväg & Buss. Orsaken kan vi inte vara helt säkra på men troligen var hans allt sämre hälsa en bidragande faktor. Sviterna efter polion hade han dragits med hela livet och släpandet på den tunga kameraväskan gjorde inte saken bättre.Han avgick från spårvägen som hade blivit SL med sjukpension.Gunnar Ekelund avled 1979.

Swedish

Occupation
Photographer , , Stockholms kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stockholms kommun [sv]
--Place (text)
Stockholms kommun
Swedish
Photographer , , Landskrona stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Landskrona stad [sv]
--Place (text)
Landskrona stad
Swedish
Reference
Brev från Gunnar Ekelunds dotter Eva Wretås. Artiklar i personaltidningen Spårväg & Buss
Swedish

-Text
Stockholm i svart och vitt : 100 fotografier från vårt 50-tal. 2005. (ISBN 2005/0038)
Swedish
NFR
5502

-Id
5502
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035592083

-Id
021035592083
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish