3460 Nytt NORDERHOV (Poståpneri) [no]

3460 Nytt NORDERHOV (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a4df6b93-0d7d-4af4-a749-934663910598 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3460 Nytt NORDERHOV
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt NORDERHOV
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1894 Ringerike (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1894
-Place reference
Ringerike (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1977

-Time
31/03/1977
Code
3460
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt NORDERHOV poståpneri, ved kirken, i Norderhov herred, Ringerike fogderi, i postruten Hønefoss -- Hole, under Hønefoss postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894. Sirk. 17, 12.7.1894.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3460 NORDERHOV postkontor C, under Hønefoss postkontor, ble lagt ned fra 1.4.1977 og samtidig omgjort til Norderhov landpoststasjon. Sirk. 18, 27.6.1977.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble tilsendt poståpneriet i 1894.

(3460)
Poståpnere/styrere:
Landhandlerske fra Marie Schreiner 1.7.1894. Ble senere permittert, og tjenesten ble under konstitusjon overtatt av kaptein Diesen.
Landh. Morten Manuel Salvesen trolig tilsatt fra 19.12.1896.
Handelsbetj. Gulbrand Olsen Thingelstad 14.4.1902 (f.1878).
Kjøpm. Kjølstad midlertidig fra 3.3.1948.
Asta Kjølstad tilsatt fra 1.2.1951 (f.1905).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1897 kr 200,-, i 1900 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 31/03/1977

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 31/03/1977
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
31/03/1977
DigitaltMuseum
021166441140

-Id
021166441140
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål