Ubåt typ Delfinen II (Ubåt) [sv]

Ubåt typ Delfinen II (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre ubåtar sjösatta 1934-1935. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a48daa01-6a66-4105-a699-fd4a04ca982f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ubåt typ Delfinen II
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tre ubåtar sjösatta 1934-1935.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 63,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
63,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 6,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 3,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 15 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
15
Dykdjup [sv]: 90 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
90
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Besättning [sv]: 34 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
34
-Unit
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish