Acking, Carl-Axel (1910 - 2001) [no]

Other languages: Acking, Carl-Axel (norwegian bokmål), Acking, Carl-Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/11/2022 13:34:36
24/02/2024 00:13:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a47a15bc-2f7a-47f1-ab8c-7ed95568009c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Acking, Carl-Axel
Norwegian bokmål

Acking, Carl-Axel
Swedish

First name
Carl-Axel
Norwegian bokmål

Carl-Axel
Swedish

Last name
Acking
Norwegian bokmål

Acking
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/03/1910 Helsingborg (Stad) [sv], , ,

-Time
08/03/1910
-Place reference
--Place
Death
12/06/2001 , , Lund [sv],

-Time
12/06/2001
-Place reference
, , Lund [sv],
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: HKS 1931-1934, Högre Konstindustriella Skolan i Stockholm.
KTH 1935-1939, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitektkontor i Stockholm tillsammans med arkitekten Sven Hesselgren 1939-1955.
Från 1955 egen verksamhet i Stockholm och Lund, i Lund in på 1980-talet.
En av huvudarkitekterna för utställningen H55 i Helsingborg 1955.
Konsult för KF Interiör på 1960-talet.
Domkyrkoarkitekt i Lund 1970-1977.

Lärarverksamhet: Speciallärare vid KTH i materialbehandling med formlära 1943-1947 och 1958-1964, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Lärare vid Konstfackskolan i Stockholm i heminredning 1945 och huvudlärare vid samma skola för fackavdelningen för möbler och inredning 1947-1957.
Professor i formlära, sektionen för Arkitektur, vid LTH 1964-1976, Lunds Tekniska Högskola.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
SIR, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund, hedersmedlem från 1965.
Svenska Slöjdföreningen, styrelseledamot 1949-1961.
Föreningen Sveriges industridesigner, ordförande 1960.

Egna skrifter: Byggmästaren 1940:8 sid 116, Restaurangerna Göta Källare och Söderport; ibid 1942:23 sid 303, Danskt konsthantverk på Nationalmuseum; ibid 1943:6 sid 85, Resos fritidsby, Fjärdlång; ibid 1944:19 sid 344, Vi bo i Friluftsstaden; ibid 1949:2 sid 17, Villa i Djursholm; ibid 1952-A:1 sid 4, Siris kapell i Torsby; ibid 1952-A:9 sid 183, Inredningen av Grand Hôtels påbyggnad; ibid 1952-A:9 sid 193, Hotell Malmens inredning; ibid 1954-A:3 sid 67, Telehus i Ludvika; ibid 1956-A:7 sid 137, Hässelby familjehotell; ibid 1957-A:1 sid 3, Hotell i Östersund.
Arkitektur 1968:3 sid 13, Hässelby familjehotell; ibid 1968:3 sid 48, Hässelby restaurang; ibid 1968:4 sid 56, Två nya bankhus vid Södergatan i Malmö; ibid 1975:3 sid 26, Spegling av en miljö- och konstlivsepok; ibid 1977:2 sid 27, Eiler Græbe; ibid 1984:6 sid 40, Räkna med revir.

Verk ett urval:
Steningevägen 3, kv Steningen 2, Stockholm 1947, tillsammans med Sven Hesselgren.
Paviljonger och villa på utställningen H55 i Helsingborg 1955.
Hässelby familjehotell, Ormängsgatan 57 i Stockholm 1956.
Telebyggnad i Strängnäs 1956, i Eslöv 1960 och i Uppsala 1962.
Skånska banken, Första avenyn 1B, Hässleholm 1959.
Skånska banken, Södergatan 10 - Stortorget, Malmö, om- och tillbyggnad 1967.
PK-banken, Södergatan 14, Malmö 1967.
Enebyskolan i Norrköping 1968.
Skönsbergs kyrka i Sundsvall 1972.
Restaurering av Leksands kyrka 1971.
Representerad med möbler i Nationalmuseum i Stockholm, i Nordiska Museet i Stockholm och i Harvard University Museum, USA.
Möbler till Göteborgs rådhus tillbyggnad.

Swedish

Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Von Braun, Elisabeth: Carl-Axel Acking. Inredningar 1939 - 1964. 60-poängs uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, vårterminen 1989.
Dagens Nyheter 2001-06-21, dödsannons.
Dagens Nyheter 2001-07-13, dödsruna av Karin Winter.
Svenska Dagbladet 2001-06-29, dödsruna av Ulf Hård af Segerstad.
Swedish

Primus
1096

-Id
1096
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075658

-Id
011034075658
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
EAEC0B55-BDF2-49A5-B1A9-3C579103BB5B

-Id
EAEC0B55-BDF2-49A5-B1A9-3C579103BB5B
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Swedish