1434 HOLSTAD (Poståpneri) [no]

1434 HOLSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a477ba35-c2fe-454c-9bde-abe882313310 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1434 HOLSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
HOLSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1916 Ås (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1916
-Place reference
Ås (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1990

-Time
28/02/1990
Code
1434
Type
Norwegian bokmål

History

HOLSTAD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Aas herred, Akershus amt, under Kristiania postktr., ble opprettet fra 1.10.1916 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 49, 22.9.1916.

Trådte ifølge en eldre poståpnerprotokoll først i virksomhet fra 15.5.1917.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Ski postktr. Sirk. 19, 11.7.1957.

Fra 1.2.1972 lagt under Oslo postdistrikt, Adm.avd. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering ble postktr. fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

1434 HOLSTAD postkontor C i Follo postregion ble lagt ned fra 1.3.1990. Ny postadresse. 1430 ÅS. Sirk. 4, 7.2.1990.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble antagelig tilsendt først i 1917.

(1434)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Julius Johnsen 1.10.1916.
Stasj.eksp. Hans Buer 15.5.1917 (f. 1858).
Stasj.eksp. Haakon Anton Martinsen 1.8.1918 (f. 1871).
Stasj.best. Olaf M. Olsen 15.3.1920 (f. 1893).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.9.1926.
Helene Hoff 1.11.1951 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1916 kr 100,-, i 1917 kr 600,-.

Allerede fra 25.7.1879 startet Smaalensbanene, og det ble sendt post med den opprettede "Sydbanens postexpedisjon" (også til poståpneriene på linjen). Sirk. 20/1879.

Posten til Holstad ble sendt med Smaalensbanene (Vestre Linje) postekspedisjon, og med konduktørpost på samme linje mellom Ski og Holstad.

Fra 16.7.1951 startet Postverket en egen bilrute Oslo--Ås--Drøbak der bl.a. posten til Holstad ble sendt. Den tidligere postekspedisjonen Oslo--Ås ble samtidig lagt ned. Sirk. 17, 10.8.1951.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1916 28/02/1990

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1916 28/02/1990
--Earliest time
01/10/1916
--Latest time
28/02/1990
DigitaltMuseum
021166440448

-Id
021166440448
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål