Description
Anna Berg genomgick missionsskola efter sin makes död 1889, för att sedan resa till Kina där hon vistades mellan åren 1902-1937. Samlingen i sin helhet skänktes till Svenska Missionsförbundet i Stockholm som auktionerade ut föremålen. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/12/2017 09:09:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a453fac3-cb4a-4a4a-9aed-f70753eec79b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Anna
Swedish

First name
Anna
Swedish

Last name
Berg
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Anna Berg genomgick missionsskola efter sin makes död 1889, för att sedan resa till Kina där hon vistades mellan åren 1902-1937. Samlingen i sin helhet skänktes till Svenska Missionsförbundet i Stockholm som auktionerade ut föremålen.
Swedish

Birth
21/01/1872

-Time
21/01/1872
Death
24/06/1953

-Time
24/06/1953
Biography

Anna Berg genomgick missionsskola efter sin makes död 1889, för att sedan resa till Kina där hon vistades mellan åren 1902-1937. Samlingen i sin helhet skänktes till Svenska Missionsförbundet i Stockholm som auktionerade ut föremålen. Ett tjugotal av föremålen inköptes då av Leksands Missionsförening (Anna Bergs hemortsförening) och finns bevarade där.

Swedish

Carlotta-SMVK
1471788

-Id
1471788
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460949
-Id
021037460949
-System
DigitaltMuseum