Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1907-1909. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a419c1ec-8a18-49cf-8843-3f1ee0503c8d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Waleklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1907-1909.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 6,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 1,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish