Arnesen, Randi [no]

Arnesen, Randi (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:27
01/10/2022 01:19:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a3f1ed52-d588-4e1c-98a0-320c27065cae | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arnesen, Randi
Norwegian bokmål

First name
Randi
Norwegian bokmål

Last name
Arnesen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Var først ansatt hos Otto Talle, overtok ca. 1915/16 hans atelier i Strandgd. 36, som han hadde startet i 1894, og drev det med firmabetegnelsen "Otto Talles Eftf., R. Arnesen". Før 1919 flyttet hun til Torvet 13. Dette atelieret ble i 1926 overtatt av Eckroll Stamsvig som sammen med Wm. Peders drev det som "Atelier Ellen" til han i 1930 solgte det til Lars Løtvedt.

Virkested:
1911 ca-1926: Bergen.

Norwegian bokmål

-Other actor
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
114

-Id
114
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004919

-Id
021036004919
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål