Anderzon, Gustaf (1836 - 1896) [sv]

Anderzon, Gustaf (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:51:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a3e6dc9d-0307-4c24-8f1c-345f29c50c5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderzon, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Anderzon
Swedish

Alternative name
Andersson, Gustaf
Swedish

Birth
22/12/1836 , , Kärna församling, Östergötlands län [sv]

-Time
22/12/1836
-Place reference
, , Kärna församling, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Kärna församling, Östergötlands län
Swedish
Death
19/10/1896 , , Sankt Petri, Malmö, Malmöhus län [sv]

-Time
19/10/1896
-Place reference
, , Sankt Petri, Malmö, Malmöhus län [sv]
--Place (text)
Sankt Petri, Malmö, Malmöhus län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Genom källorna möter Gustaf Anderzon oss som fotograf i Linköping genom följande annons, i referat, i Östgöta Correspondenten den 14 december 1864.

Fotografi
Undertecknad, som nyligen genomgått en fullständig kurs i fotografi [...] tillkännagifva det jag från och med Fredagen 16 dennes öppnar fotografisk atelier i Herr Brukspatron Wasserins gård vid Nygatan, eller den s.k. Lankastergården [...] /Gustaf Anderzon.

Ytterligare annons om Anderzons verksamhet i Linköping är i samma tidning införd den 21 och den 23 mars 1866, men därefter tystnar källorna kring hans rörelse i staden.

Gustaf Anderzon föddes som oäkta son i Kärna församling strax väster om Linköping. Vid 15 års ålder flyttade han till Linköping för tjänst som dräng. År 1855 antogs han som elev att gå i lära som haubotist (militärmusiker) vid stadens Första Livgrenadjärregementes musikcorps.

Från 1864 drev Anderzon parallellt med militärmusiken fotorörelse i den nämnda Lankastergården. Det är oklart när verksamheten upphörde, men 1868 anger källorna en ny fotograf (Peter Johansson Bergh) på adressen, och Anderzon titulerades vidare som f.d. haubotist.

Orsaken därtill torde vara en dom som anger honom som 'förlustig medborgliga rättigheter i 5 år för första resans stöld'. Han återupptog emellertid sin fotografiska verksamhet i Landskrona från 1876 och vidare i Malmö från 1878 till sin död 1896.

Swedish

Occupation
Photographer , , Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Malmöhus län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Malmöhus län [sv]
--Place (text)
Malmöhus län
Swedish
Photographer 1864 1868 , , Nygatan 48, Linköpings stad [sv]
ca 1864 - ca 1868

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1864 1868

--Earliest time
1864
--Latest time
1868
-Dating comment
ca 1864 - ca 1868
Swedish

-Place reference
, , Nygatan 48, Linköpings stad [sv]
--Place (text)
Nygatan 48, Linköpings stad
Swedish
Photographer 1876 1878 , , Kv. Täppan, Landskrona stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1876 1878

--Earliest time
1876
--Latest time
1878
-Place reference
, , Kv. Täppan, Landskrona stad [sv]
--Place (text)
Kv. Täppan, Landskrona stad
Swedish
Photographer 1878 1885 , , Kv. Skvalperup, Malmö stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1878 1885

--Earliest time
1878
--Latest time
1885
-Place reference
, , Kv. Skvalperup, Malmö stad [sv]
--Place (text)
Kv. Skvalperup, Malmö stad
Swedish
Photographer 1885 1896 , , Kv. Gråbröder, Malmö stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1885 1896

--Earliest time
1885
--Latest time
1896
-Place reference
, , Kv. Gråbröder, Malmö stad [sv]
--Place (text)
Kv. Gråbröder, Malmö stad
Swedish
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1864 - 1868)
Museets samling av Gustaf Anderzons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandslansmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1864 - 1868)
Museets samling av Gustaf Anderzons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandslansmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1864 - 1868)
Museets samling av Gustaf Anderzons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Kyrkoarkiv över Kärna församling och Malmö stad. (Huvudkälla)
Swedish

Kyrkoarkiv över Linköping, Landskrona och Malmö stad samt Kärna församling / Östgöta Correspondenten.
Swedish

NFR
7000

-Id
7000
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591538

-Id
021035591538
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish