School districts Place holder

Skoletilhørighet (norwegian bokmål), Skuletilhøyrsel (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:05
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skoletilhorighet
Label
School districts
English

Skoletilhørighet
Norwegian bokmål

Skuletilhøyrsel
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Barn i skolealder blir delt inn i skolekretser. Elever har rett til å gå på den skolen de hører til. Kommunen kan beslutte bytte av skole etter søknad fra foresatte.
Norwegian bokmål

Barn i skulealder blir delt inn i skulekrinsar. Elevar har rett til å gå på den skulen dei høyrer til. Kommunen kan avgjere byte av skule etter søknad frå føresette.
Norwegian nynorsk