Sjömanshemsföreningen på Åland (Förening) [sv]

Other languages: Sjömanshemsföreningen på Åland (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a3808d69-ad80-41d8-b2e8-39e9d461a1a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjömanshemsföreningen på Åland
Swedish

Establishment
06/06/1884

-Time
06/06/1884
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Sjömanshemsföreningen i Mariehamn grundades på initiativ av Johannes Svensson år 1884 . Grundtanken var att vårda sjuka sjömän kostnadsfritt på religiös grund. Verksamheten byggde på donationer och medlemsavgifter. Under på- och avmönstringstiden, främst vår och höst men även under vintern då många sjömän tillfälligt arbetade med underhåll på fartygen som var upplagda i Mariehamn var logifrågan för dem ett problem. Redan i början så utvidgades verksamheten till att ta emot sjömän för inackordering och mat. Sjömanshemmet blev snart ett omtyckt hus där sjömännen för en liten kostnad kunde få logi och mat. Första föreståndare var Gustava Andersson, kallad Stava-moster, som drev verksamheten i sitt eget hem på Havsgatan i Västra hamnen. Stava-moster var en stor orsak till att Sjömanshemmet blev populärt bland sjömännen, och hon sades ha "en stark hand i förening med ett moderligt hjärta". Sjömanshemmet flyttade år 1903 till Storagatan. Stava-moster var föreståndare för hemmet fram till sin 75-årsdag 1906. Hon efterträddes av Hanna Sommarström. I samma byggnad verkade även Ålands kock- och stuertskola från år 1926. Sjömanshemmets verksamhet avvecklades och upphörde på 1940-talet.

Swedish

-Other actor
-Specification
Ordförande
Swedish
Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish