Henriksen, Adelaide (1860 - ) [no]

Henriksen, Adelaide (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:28
25/03/2023 01:14:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a372e43d-04db-4638-b940-c6b538d3484d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Henriksen, Adelaide
Norwegian bokmål

First name
Adelaide
Norwegian bokmål

Last name
Henriksen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1860

-Time
1860
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Kristiansand. Datter av oberst Frithjof H. (1831-1911) og Adelaide Heyerdahl (1838-78), søster av Marie H., drev sammen med henne "Fotografisk Atelier A. & M. Henriksen" i det huset som faren kjøpte til dem i 1892, og som de solgte i 1912. Søsteren Marie forlot sannsynligvis firmaet da hun giftet seg i 1895. Fra ca. l900 het det "A. & M. Henriksens Efterflg." og ble da muligens drevet av Adelaide sammen med Emilie Andersen, muligens av sistnevnte alene. Ca. 1909 ble det overtatt av Nils Reinhardt Sætrang Smestad og drevet av ham til 31.12.1956, fra 1935 med adresse Dronningensgate. Sønnen Nils R. Smestad jr. overtok og drev firmaet til 1962, da det ble solgt til Odd Lindstrøm, som idag driver det med firmanavn "Lindstrøm Foto" i Dronningensgate 53.

Virkested:
1892-1909 ca: Kristiansand; Kongengsgade 14

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1457

-Id
1457
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006459

-Id
021036006459
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål