Business reporting Place holder

Rapportering for næringsdrivende (norwegian bokmål), Rapportering for næringsdrivande (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:25
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rapportering-for-naringsdrivende
Label
Business reporting
English

Rapportering for næringsdrivende
Norwegian bokmål

Rapportering for næringsdrivande
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Agriculture
English

Note
Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere til det offentlige om forhold innenfor økonomi, skatt og avgifter.
Norwegian bokmål

Alle som driv næringsverksemd i Noreg har plikt til å rapportere til det offentlege om forhold innanfor økonomi, skatt og avgifter.
Norwegian nynorsk