von Düben, Gustaf Vilhelm Johan (1822 - 1892) [sv]

von Düben, Gustaf Vilhelm Johan (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet [sv])

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/01/2018 15:49:16
11/07/2020 03:45:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a32e33b4-0d4f-4332-8b70-45521bbc67e4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
von Düben, Gustaf Vilhelm Johan
Swedish

First name
Gustaf Wilhlem Johan
Swedish

Last name
von Düben
Swedish

Wikipedia

Birth
1822

-Time
1822
Death
1892

-Time
1892
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Gustaf von Düben 1822-92 var friherre, läkare och antropolog, professor vid Karolinska Institutet (i patologisk anatomi 1858-61, i anatomi och fysiologi 1861-74 och i anatomi 1874-87); jfr släktartikel Düben. Hans forskning rörande den samling kranier från samer, som fanns vid institutet fick honom att 1868 och 1871 bege sig till Lappland för etnografiska studier. År 1873 publicerade han arbetet "Om Lappland och lapparne", som räknas som ett av 1800-talets klassiska etnologiska arbeten. Däremot hann Gustav von Düben aldrig fullborda sin studie av kranierna, som förstördes vid en brand året före hans död. Hans hustru Lotten von Düben var också fotograf under hans resor.

Swedish

Reference
Nationalencyklopedin (Huvudkälla)
Swedish

Web reference
-Text
Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
NFR
5163

-Id
5163
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593748

-Id
021035593748
-System
DigitaltMuseum
Carlotta-SMVK
1176826

-Id
1176826
-System
Carlotta-SMVK
Editorial note
Fotografen finns representerad i Nordiska museets arkiv. Arkivet är oförtecknat.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish