Skog, Karl Andreas (1898 - 1997) [no]

Skog, Karl Andreas (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/02/2021 13:38:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a2e6a248-0174-4f9d-9c57-8b9e8b442467 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skog, Karl Andreas
Norwegian bokmål

First name
Karl Andreas
Norwegian bokmål

Last name
Skog
Norwegian bokmål

Birth
1898

-Time
1898
Death
1997

-Time
1997
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Ullensaker 04.02.1898, død i Oslo 27.11.1997. Sønn av gårdbruker Karl S. og Anna Bekkehaug, gift 20.6.1920 med Marie Elisabeth Grønlund, datter av Marie og Jacob G., 5 sønner, 6 døtre. Utlært hos Johan Lund i Oslo, sv.br.1931, håndv.br.1946. Gartnerskole, folkehøgskole, Statens h. og k. skole, studiereiser til Sverige, England, Spania, Brasil, Uruguay, Vest-Afrika, Belgia. I oktober 1925 gikk han i kompaniskap med Joh. Lund (som hadde startet i 1879) i firmaet "Lund & Skog", og overtok det alene i 1932. Div. tillitsverv i fotograforganisasjonene, æresmedlem Oslo Fotograflaug. Var en av initiativtakerne til Norsk Fotohistorisk Forening, har også gitt en lang rekke nyttige opplysninger til denne boken. Også landskapsmaler. Æresmedlem i Sagene Skoles Musikkorps og Målselv- og Bardu Bygdelag. Fikk i 1993 tildelt Oslo Fotograflaugs hederstegn.

Virkested:
1920-1930: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografi 14(1981) : 7/8, s. 62-63
Fotografi 26(1993) : 4, s. 12
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 6, s. 37 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2585

-Id
2585
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008642

-Id
021036008642
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål