Hamneda Ungas Förening Sockenstugan (Förening) [sv]

Other languages: Hamneda Ungas Förening Sockenstugan (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:48:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a247cf45-36dd-41be-b9ad-57c8d4bbee57 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hamneda Ungas Förening Sockenstugan
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166438887
-Id
021166438887
-System
DigitaltMuseum