Erichs, Sverker (1917 - 1999) [sv]

Erichs, Sverker (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:48
22/01/2022 00:07:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a24072d7-c3db-40ce-b2ea-936b62b0fdc8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Erichs, Sverker
Swedish

First name
Sverker
Swedish

Last name
Erichs
Swedish

Birth
17/08/1917 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
17/08/1917
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
14/02/1999 Uppsala (Stad) [sv], ,

-Time
14/02/1999
-Place reference
Uppsala (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1942, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1948, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd Bengt Romare och Georg Scherman 1942-1943, hos Giertz och Tesch 1943-1944, vid VBB 1944-1954.
Egen verksamhet från 1968.
Länsarkitekt i Uppsala län 1954-1968 (biträdande 1954-1956).
Stadsarkitekt i Dannemora 1969-1973, i Olands kommun 1971-1973, i Östhammar 1974-1976.
Planarkitekt i Östhammar 1977-1984.

Andra uppdrag: Byggnadskonsulent och byggnadsinspektör 1944-1949.
Expropriationstekniker 1962-1974 med flera statliga uppdrag 1962-1968.

Lärarverksamhet: Ett flertal läraruppdrag, bl a vid Lantmäteristyrelsens kurser i plangenomförande 1957-1961 och vid Skolöverstyrelsens påbyggnadskurser i stadsplaneteknik 1964-1972.
Föreläsningsserier och föredrag.Resor: Italien, Schweiz, Tyskland, England, Skottland (stipendieresa).
Spanien, Grekland, Israel, Ryssland, Japan, Kina, Egypten samt de nordiska länderna.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot 1957-1958.
Länsarkitekternas förening 1962-1967, Sveriges Naturskyddsförening 1964-1973 med flera styrelseuppdrag.

Egna skrifter: Kan Smedjegatan räddas? 1949.
Planläggning i landskommun, 1953 (flera författare).
Regioner och kommunal verksamhet, 1960 (tillsammans med E Tobé och H Törnqvist).
Planering och naturvård, 1969.

Verk ett urval:
Dispositionsplaner, stadsplaner, byggnadsplaner och planutredningar, bl a inom Uppsala, Östhammar, Oland och Dannemora.
Grustäktsplan.
Pensionärshem, enfamiljshus, fritidshus.
Restaurering av 1700-tals prästgård mm.
Utveckling- och planuppdrag av Statens planverk och Statens naturvårdsverk (bl a fritidsbebyggelse i Hållnäs), av länsstyrelsen (bl a dispositionsplan för Hargs fideikommiss, av landstinget (bl a dispositionsplan mm för Rickombergaskolan, för Stabby verkstäder.

Swedish

Reference
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Dagens Nyheter 1999-02-19, dödsannons.
Upsala Nya Tidning 1999-02-19, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
834

-Id
834
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076185

-Id
011034076185
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish