Norwegian Preserving Co. (Hermetikkindustri) : 1926 [no]

Norwegian Preserving Co. (norwegian bokmål)

Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) [no]

Dataset owner
Norsk hermetikkmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 12:30:34
02/12/2023 04:28:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a21cf2c4-4ac9-4a5a-8152-2e793c86abad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norwegian Preserving Co.
Norwegian bokmål

Disambiguation
1926
Norwegian bokmål

Establishment
1926

-Time
1926
Type
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Place reference
Bergen (Kommune) [no], , Kjøpmannsstuen, Bergen, Hordaland [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Kjøpmannsstuen, Bergen, Hordaland
Norwegian bokmål
Owned by
Jackob Sætre

-Owner (text)
Jackob Sætre
Norwegian bokmål
Activity
Hermetikkfabrikk 1974
Ansatte: 257

-Type of activity (text)
Hermetikkfabrikk
Norwegian bokmål

-Timespan
1974

--Earliest time
1974
-Description
Ansatte: 257
Norwegian bokmål
-Other actor
Note
Hadde eierintresser i flere fabrikker gjennom Bergen Preserving. I 1948 overtok Sætre driften av disse. Virksomheten omfattet da: Hermetifabr. Norena, Eastcanners, Conservican, Hermetikkfabr. Hordabø, Jacob Sætre, Bjørsvik og Norwegian Preserving Hgsd.
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021168590450
-Id
021168590450
-System
DigitaltMuseum