RÄTTVISAN (1783) [sv]

Other languages: RÄTTVISAN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:38:47
08/06/2024 02:06:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a21af5c3-096a-4678-b5b9-b0bc05f628c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
RÄTTVISAN
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren RÄTTVISAN var det tredje i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–85 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes 2 september 1783. RÄTTVISAN deltog i sjötågen under Gustav III:s ryska krig 1788–1790 och erövrades av fienden under utbrytningen från Viborgska viken 3 juli 1790. Fartyget tjänstgjorde sedan i ryska flottan under namnet Ретвизан ("RETVIZAN"), beslagtogs av en engelsk eskader i Lissabon 1808 och såldes i England 1813.

Swedish

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
-Timespan
1783 1783

--Earliest time
1783
--Latest time
1783
-Time
1783
Decommissioned
1813

-Time
1813
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag del II s. 347, 488, 491, 496, 504, 506, 548
Swedish

DigitaltMuseum
021176972673
-Id
021176972673
-System
DigitaltMuseum