Swensson, Swen (1857 - 1910) [sv]

Swensson, Swen (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet [sv])

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2017 13:00:43
10/04/2021 06:30:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a1976441-54c8-4425-adb1-d805170a304e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Swensson, Swen
Swedish

First name
Swen
Swedish

Last name
Swensson
Swedish

Alternative name
Svensson, Sven
Swedish

Birth
26/04/1857 Vånga (Ort/bebyggd plats) [sv], , Vånga församling, Östergötlands län [sv]
Sveriges dödbok 1901-2013, Svensk släktforskarförening

-Time
26/04/1857
-Place reference
Vånga (Ort/bebyggd plats) [sv], , Vånga församling, Östergötlands län [sv]

--Place
--Place (text)
Vånga församling, Östergötlands län
Swedish
-Source
Sveriges dödbok 1901-2013, Svensk släktforskarförening
Swedish
Death
30/12/1910 , , Verdandi Nr 18, Djursholm, Danderyds kommun, Stockholms län [sv]

-Time
30/12/1910
-Place reference
, , Verdandi Nr 18, Djursholm, Danderyds kommun, Stockholms län [sv]
--Place (text)
Verdandi Nr 18, Djursholm, Danderyds kommun, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Swen Swensson kom till Linköping från Ängelholm i oktober 1893. Han etablerade sig i Clara Wahlströms f.d. atelje på adressen Sankt Lars 113 (Repslagaregatan 31).

Swen Swensson kom med tiden att bli dominant som fotograf i Linköping med omnejd. Han öppnade med tiden filialer i både Malmslätt, Vadstena, Kisa och Ödeshög, likväl som han hade rörelse kvar i Ängelholm. I hans hem i Linköping var under åren en mängd fotografbiträden skrivna.

År 1905 flyttade han sin huvudsakliga rörelse i Linköping till en nybyggd ateljé på Storgatan 34. Tillsammans med sin son Sigurd drev han rörelsen fram till familjens flytt till Danderyd 1907.

Swen drev i slutet rörelsen tillsammans med sin son Sigurd under firmanamnet Swensson & Son.

Innehavare av Firma Sw. Swensson och sonen Sigurd Swensson etablerad 1880. Kungl. Hovfotograf 1891. Filial: Kristianstad.

Swedish

Related to
Bernhard Johanssons register

-Other actor
-Specification
Ägare
Swedish

-Timespan
1880 1907

--Earliest time
1880
--Latest time
1907
-Dating comment
Bernhard Johanssons register
Swedish
-Other actor
Occupation
Photographer , , Kisa, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
, , Kisa, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Kisa, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Malmslätt, Linköpings kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
, , Malmslätt, Linköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Malmslätt, Linköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Vadstena, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
, , Vadstena, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Vadstena, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Ödeshög, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
, , Ödeshög, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Ödeshög, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Kristianstads kommun 1971- [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
, , Kristianstads kommun 1971- [sv]
--Place (text)
Kristianstads kommun 1971-
Swedish
Photographer 1893 1905 , , Repslagaregatan 31, Linköping, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1893 1905

--Earliest time
1893
--Latest time
1905
-Place reference
, , Repslagaregatan 31, Linköping, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Repslagaregatan 31, Linköping, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1905 1907 , , Storgatan 34, Linköping, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1905 1907

--Earliest time
1905
--Latest time
1907
-Place reference
, , Storgatan 34, Linköping, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Storgatan 34, Linköping, Östergötlands län
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Swedish
Enskilda arkiv (1893 - 1910)
Museets samling av Swen Swenssons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1893 - 1910)
Museets samling av Swen Swenssons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1893 - 1910)
Museets samling av Swen Swenssons fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Kungliga bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Kyrkoarkiv för Linköpings stad
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

-Text
Förteckning öfver Sveriges Fotografer.
Swedish
NFR
4857

-Id
4857
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593653

-Id
021035593653
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish