Teknisk anlegg [no]

Teknisk anlegg (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]


URI
http://kulturnav.org/a17df7a9-b774-41a4-9575-a91041aa8d21 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Teknisk anlegg
Norwegian bokmål

Definition
kjeler som er oppvarmet med fossilt brensel, varmeanlegg med kjeler og klimaanlegg i bygninger
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål