Product safety Place holder

Produktsikkerhet (norwegian bokmål), Produktsikkerheit (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:23
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/produktsikkerhet
Label
Product safety
English

Produktsikkerhet
Norwegian bokmål

Produktsikkerheit
Norwegian nynorsk

Not used label
CE-merking
Norwegian bokmål

CE-merking
Norwegian nynorsk

Faremerking
Norwegian nynorsk

Faremerking
Norwegian bokmål

Produktmerking
Norwegian nynorsk

Produktmerking
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

At eit forbrukarprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerheit og beredskap og Statens forureiningstilsyn forvaltar produktkontrolllova.
Norwegian nynorsk