Offentlige fellesgoder (365) [no]

Offentlige fellesgoder (norwegian bokmål), Offentlig service (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
(365)...tilgjengeligheten av fellesgoder, offentlig eller privat drevet (f.eks. vannforsyning, telefontjenester, buss- og trikkenett, energi- og belysningssystemer); tilbudte tjenester og omfanget av bruken av dem; etc. (368)...brannvesen (f.eks. brannslukning, brannvern, utstyr, brannpersonell); forekomst og beliggenhet av kaier, jernbanestasjoner, lufthavner og bussterminaler; forekomst og beliggenhet av religions-, undervisnings-, fritids- og administrasjonsanlegg (f.eks. kirker, synagoger... (365)...tilgjengeligheten av fellesgoder, offentlig eller privat drevet (f.eks. vannforsyning, telefontjenester, buss- og trikkenett, energi- og belysningssystemer); tilbudte tjenester og omfanget av bruken av dem; etc. (368)...brannvesen (f.eks. brannslukning, brannvern, utstyr, brannpersonell); forekomst og beliggenhet av kaier, jernbanestasjoner, lufthavner og bussterminaler; forekomst og beliggenhet av religions-, undervisnings-, fritids- og administrasjonsanlegg (f.eks. kirker, synagoger, rådhus, skoler, biblioteker, politistasjoner, museer, teatre, operahus, kunstgallerier, idrettshaller, offentlige bad, klubblokaler); etc. (364)...kloakksystem; kloakkrenseanlegg; søppeltømming og søppelplasser, samt anlegg for behandling av søppel og avfall; gaterenhold; vannrensing; kommunale sanitære tjenester og bestemmelser, etc. MERK: Utvidet kategori i overensstemmelse med sv.outline. Findelt for norsk outline. Se også: Telefon 206. Vannforsyning 312. Elektrisitetsverk 377. Fremstilling av lysgass 382. Eiendomsrett til og kontroll av kapital 471. Drosje-, buss- og trikkeservice 494. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 11:01:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a0cd5e22-9eda-47a3-a77c-1477b1a8a69d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Offentlige fellesgoder
Norwegian bokmål

Offentlig service
Swedish

Description
(365)...tilgjengeligheten av fellesgoder, offentlig eller privat drevet (f.eks. vannforsyning, telefontjenester, buss- og trikkenett, energi- og belysningssystemer); tilbudte tjenester og omfanget av bruken av dem; etc. (368)...brannvesen (f.eks. brannslukning, brannvern, utstyr, brannpersonell); forekomst og beliggenhet av kaier, jernbanestasjoner, lufthavner og bussterminaler; forekomst og beliggenhet av religions-, undervisnings-, fritids- og administrasjonsanlegg (f.eks. kirker, synagoger, rådhus, skoler, biblioteker, politistasjoner, museer, teatre, operahus, kunstgallerier, idrettshaller, offentlige bad, klubblokaler); etc. (364)...kloakksystem; kloakkrenseanlegg; søppeltømming og søppelplasser, samt anlegg for behandling av søppel og avfall; gaterenhold; vannrensing; kommunale sanitære tjenester og bestemmelser, etc. MERK: Utvidet kategori i overensstemmelse med sv.outline. Findelt for norsk outline. Se også: Telefon 206. Vannforsyning 312. Elektrisitetsverk 377. Fremstilling av lysgass 382. Eiendomsrett til og kontroll av kapital 471. Drosje-, buss- og trikkeservice 494.
Norwegian bokmål

(365)...tilgjengeligheten av fellesgoder, offentlig eller privat drevet (f.eks. vannforsyning, telefontjenester, buss- og trikkenett, energi- og belysningssystemer); tilbudte tjenester og omfanget av bruken av dem; etc. (368)...brannvesen (f.eks. brannslukning, brannvern, utstyr, brannpersonell); forekomst og beliggenhet av kaier, jernbanestasjoner, lufthavner og bussterminaler; forekomst og beliggenhet av religions-, undervisnings-, fritids- og administrasjonsanlegg (f.eks. kirker, synagoger, rådhus, skoler, biblioteker, politistasjoner, museer, teatre, operahus, kunstgallerier, idrettshaller, offentlige bad, klubblokaler); etc. (364)...kloakksystem; kloakkrenseanlegg; søppeltømming og søppelplasser, samt anlegg for behandling av søppel og avfall; gaterenhold; vannrensing; kommunale sanitære tjenester og bestemmelser, etc. MERK: Utvidet kategori i overensstemmelse med sv.outline. Findelt for norsk outline. Se også: Telefon 206. Vannforsyning 312. Elektrisitetsverk 377. Fremstilling av lysgass 382. Eiendomsrett til og kontroll av kapital 471. Drosje-, buss- og trikkeservice 494. (no)
Swedish

Code
365
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian