Nathorst, Alfred Gabriel (1850 - 1921) [sv]

Other languages: Nathorst, Alfred Gabriel (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nathorst, Alfred Gabriel, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873-84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884-1917. N. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:58:11
01/06/2024 05:43:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a052ab2f-5c29-495a-a4fc-50dc52428cb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nathorst, Alfred Gabriel
Swedish

First name
Alfred Gabriel
Swedish

Last name
Nathorst
Swedish

Title
forskningsresande

-Title
forskningsresande
Swedish
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Nathorst, Alfred Gabriel, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873-84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884-1917. N.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
1850

-Time
1850
Death
1921

-Time
1921
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
-Life role
Biography

Nathorst, Alfred Gabriel, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873-84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884-1917. N. besökte 1870 Spetsbergen och ledde senare flera resultatrika expeditioner till Svalbard och Grönland. En färd 1898 hade som ett av sina syften att eftersöka och om möjligt undsätta medlemmarna i Andrée-expeditionen. Ett uppmärksammat fynd av växtlämningar i glaciala leror i Skåne 1871 inledde en rad av undersökningar över växtvärldens utveckling i postglacial tid. N:s studier över geologiskt äldre floror, bl.a. från rät-lias i Skåne, paleozoikum och mesozoikum i Arktis och tertiär i Japan, gjorde honom till en internationell auktoritet. Källa: Nationalencyklopedin. /US (Svenska män och kvinnor 1949, s. 401). Skänkt bl a samling från Japan (1898.2.1-19, träsnitt från bl a Sino-japanska kriget). (PH)

Swedish

Carlotta-SMVK
1014947

-Id
1014947
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461823
-Id
021037461823
-System
DigitaltMuseum