Andersson, Arthur (1880 - 1955) [sv]

Andersson, Arthur (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Redare verksam på Åland. [sv]
Life role
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
25/05/2022 11:33:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a0508d95-de4a-4e7d-bb29-dc8a46e576ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Arthur
Swedish

First name
Arthur
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
Sjöfartsråd 1948

-Title
Sjöfartsråd
Swedish

-Timespan
1948
--Earliest time
1948
Description
Redare verksam på Åland.
Swedish

Birth
02/11/1880 Lemland (Kommun (Finland)) [sv], Hellestorp [sv],

-Time
02/11/1880
-Place reference
--Place
--Specified
Hellestorp
Swedish
Death
19/07/1955

-Time
19/07/1955
Life role
Skipsreder [no] 1923 1955

-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk

-Timespan
1923 1955
--Earliest time
1923
--Latest time
1955
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Biography

Arthur Andersson inledde sin bana som sjöman och var befälhavare på flera segelfartyg. Redare från 1923 till sin död 1955. första sjöresan som tolvåring på Fäderneslandet, där hans far Viktor Andersson var befälhavare. Erhöll 1906 sjökaptens- och ångbåtsbefälhavarexamen från Åbo Navigationsskola. Han förde sedan befäl på bl.a. galeasen Swiks, sksk Precis, frg Parchin, alla från Vårdö, barken Port Caledonia från Nystad och 4msk Atlas.
Arthur Andersson köpte 4msk Atlas år 1923 och år 1925 förvärvades järnbarkerna Oaklands och Transocean av egna rederibolag vari Arthur stod för 75 respektive 68 hundradelar. År 1927 lämnade han befälet i Atlas i andra händer och etablerade sig i Mariehamn som redare för de tre fartygen. Transocean såldes 1927, Atlas 1931 och Oaklands 1934. Hans verksamhet med maskindrivna fartyg inleddes 1928 med det kompositbyggda lastmotorfartyget Alca, som brukar betraktas som det första "egentliga" motorfartyget i Ålands handelsflotta.
Arthur Anderssons verksamhet med ångdrivna fartyg inleddes år 1930 med inköpet av ss Minerva, 3 100 dwt. Därefter följde under 30-talet bildandet av rederiaktiebolagen Barbro, Emily, Asta, Atlas och Askö för fartygsinköpen. Det år 1934 bildade Rederiaktiebolaget Asta kom i fortsättningen att tjäna som ett samlande namn i Arthur Anderssons rederirörelse, även om fartygen till en börja ägdes av separata företag. Astabolaget existerade under 65 år, det sammanlagda antalet maskindrivna fartyg blev sammanlagt 19; 9 ångfartyg och 10 motorfartyg. Rederiets ledning övertogs av svärsonen Lennart Karlsson då Arthur Andersson avled 1955.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
Occupation
-Occupation
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk
Reference
"Åländska Sjökaptener Genom Tiderna - En Biografi" (2001)
Swedish

DigitaltMuseum
021036831721
-Id
021036831721
-System
DigitaltMuseum