Bryntesson, Hans (1921 - ) [sv]

Other languages: Bryntesson, Hans (swedish)

Personer med anknytning till Värmlands museum (Värmlands museum) [sv]

Description
"Han är född i Eda socken i västra Värmland. Sin musikaliska utbildning fick han på Folkliga Musikskolan i Ingesund utanför Arvika, den skola som numera har: Status av musikhögskola och huvudsakligen utbildar musikpedagoger. Musiklivet i Eda blomstrade som aldrig förr när Hans växte upp. Han blev medlem i Eda-Köla musikcirkel, som under folkskollärare Gunnar Smedbergs ledning utvecklades till en synnerligen välrenommerad orkester. Men det var folkmusiken som kom att bli Hans stora intresse. B... "Han är född i Eda socken i västra Värmland. Sin musikaliska utbildning fick han på Folkliga Musikskolan i Ingesund utanför Arvika, den skola som numera har: Status av musikhögskola och huvudsakligen utbildar musikpedagoger. Musiklivet i Eda blomstrade som aldrig förr när Hans växte upp. Han blev medlem i Eda-Köla musikcirkel, som under folkskollärare Gunnar Smedbergs ledning utvecklades till en synnerligen välrenommerad orkester. Men det var folkmusiken som kom att bli Hans stora intresse. Både fadern Anders Bryntesson och farfadern Brynte Nilsson var framstående spelmän. Farfadern hade träffat den legendariske Lomjansguten och lärt en del av honom. Hans Bryntesson har ärvt en hel del låtar ur sin rika repertoar från far och farfar och även från mer avlägsna släktingar och är alltså en av Värmlands få nu levande traditionsbärare. Han håller styvt på att dessa l åtar ska spelas just så som han själv lärt dem. Denna princip är vägledande för honom i hans pedagogiska verksamhet. Han har bl a under en lång följd av år undervisat i låtspel vid de kurser för ungdom som anordnats uppe i Ransäter i Värmlands Spelmansförbunds regi. Hans eget spel är oerhört klart och distinkt och hans gedigna utbildning gör att han inte behöver väja för tekniska svårigheter.

l ett av de låthäften som utgivits av Värmlands Spelmansförbund har Hans Bryntesson samlat en del av sitt arvegods från Eda och dessutom bidragit med ett antal egna kompositioner. Det är ett häfte som står sig gott i konkurrensen.

Sedan åtskilliga år är han ordförande i Värmlands Spelmansförbund.

Få spelmän i Värmland har med så stor hängivenhet ägnat sig åt folkmusiken som Hans Bryntesson. Outtröttlig verkar han för folkmusikens fortlevnad och utbredning, särskilt bland de yngre, och för spridande av kännedom om denna vår stora kulturskatt i allt vidare kretsar. Hans Bryntesson är en av de mycket få värmlänningar som fått ta emot Zorn-märket i guld.

Sven Eden" [sv]
Life role
Dataset owner
Värmlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
info@varmlandsmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:04:59
01/06/2024 06:54:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a0432ee2-6c4b-49a5-b3fb-d0cf22229a0c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bryntesson, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Bryntesson
Swedish

Other name
Lomjansguten [sv] -

-Name
Lomjansguten
Swedish
Description
"Han är född i Eda socken i västra Värmland. Sin musikaliska utbildning fick han på Folkliga Musikskolan i Ingesund utanför Arvika, den skola som numera har: Status av musikhögskola och huvudsakligen utbildar musikpedagoger. Musiklivet i Eda blomstrade som aldrig förr när Hans växte upp. Han blev medlem i Eda-Köla musikcirkel, som under folkskollärare Gunnar Smedbergs ledning utvecklades till en synnerligen välrenommerad orkester. Men det var folkmusiken som kom att bli Hans stora intresse. Både fadern Anders Bryntesson och farfadern Brynte Nilsson var framstående spelmän. Farfadern hade träffat den legendariske Lomjansguten och lärt en del av honom. Hans Bryntesson har ärvt en hel del låtar ur sin rika repertoar från far och farfar och även från mer avlägsna släktingar och är alltså en av Värmlands få nu levande traditionsbärare. Han håller styvt på att dessa l åtar ska spelas just så som han själv lärt dem. Denna princip är vägledande för honom i hans pedagogiska verksamhet. Han har bl a under en lång följd av år undervisat i låtspel vid de kurser för ungdom som anordnats uppe i Ransäter i Värmlands Spelmansförbunds regi. Hans eget spel är oerhört klart och distinkt och hans gedigna utbildning gör att han inte behöver väja för tekniska svårigheter.

l ett av de låthäften som utgivits av Värmlands Spelmansförbund har Hans Bryntesson samlat en del av sitt arvegods från Eda och dessutom bidragit med ett antal egna kompositioner. Det är ett häfte som står sig gott i konkurrensen.

Sedan åtskilliga år är han ordförande i Värmlands Spelmansförbund.

Få spelmän i Värmland har med så stor hängivenhet ägnat sig åt folkmusiken som Hans Bryntesson. Outtröttlig verkar han för folkmusikens fortlevnad och utbredning, särskilt bland de yngre, och för spridande av kännedom om denna vår stora kulturskatt i allt vidare kretsar. Hans Bryntesson är en av de mycket få värmlänningar som fått ta emot Zorn-märket i guld.

Sven Eden"
Swedish

Birth
1921

-Time
1921
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

-Specification
f.d. ordförande
Swedish
Reference
Äldre värmländska spelmän., [Musikavd., Värmlands museum], [Karlstad], 1988
Swedish

DigitaltMuseum
0210311927590
-Id
0210311927590
-System
DigitaltMuseum