7790 MALMOSUNDET (Poståpneri) [no]

7790 MALMOSUNDET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a024686f-2fbb-4ab3-ba40-79612da8f17b | RDF/XML | JSON-LD
Name
7790 MALMOSUNDET
Norwegian bokmål

Alternative name
MALMOSUNDET
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1887
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
7790
Type
Norwegian bokmål

History

MALMOSUNDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Malmo, i Beitstaden herred, Inderøen fogderi, under Stenkjær postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet MALMESUNDET, og fra 1.4.1915 ble navnet endret til MALM. Sirk. 12, 26.3.1915.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MALM nytt postnr 7790. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7790 MALM tildelt postnr 7791.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7720 / 7790)
Poståpnere/styrere
Cecilie Malmo 1.7.1887 (f.1849).
Herredskass. Anton O. Malmo 24.4.1919 (f.1887).
Handelsm. Peter J. Følling kst.1.7.1928 (f. 1890).
Haldis Dahl midlertidig fra 1.8.1955.
Kst. poståpnerass. Klemmet Dybvik kst. 1.9.1955, fast 1.1.1956 (f. 1924).
Poststyrer Trygve Tomas Jørpeland vikar fra 1.5.1983 (f. 1949).
Er igjen notert som vikar fra 1.1.1986 (f. 1949).
Postmester Trygve Tomas Jørpeland 1.5.1998 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var:
1887 1893 1904 1911 1912 1914 1917
Kr 50 120 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1887 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1887 ?
--Earliest time
01/07/1887
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443131

-Id
021166443131
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål