Christensen, Bodil (1896 - 1985) [sv]

Christensen, Bodil (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Bodil Christensen, född 25 december 1896, Holbæk (Holbæk, 4300, Danmark), död 27 mars 1985, San Filipe (San Filipe, Oaxaco, Mexico). Fröken, Mexico D.F. Dotter till Harald Leopold Christensen och Marie Wiggers. Syster till fru Helga Larsen och Julie Henriette. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/05/2019 09:02:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a0220948-ac11-4bc5-a64e-4dec3cf81315 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Christensen, Bodil
Swedish

First name
Bodil Othilde
Swedish

Last name
Christensen
Swedish

Description
Bodil Christensen, född 25 december 1896, Holbæk (Holbæk, 4300, Danmark), död 27 mars 1985, San Filipe (San Filipe, Oaxaco, Mexico). Fröken, Mexico D.F. Dotter till Harald Leopold Christensen och Marie Wiggers. Syster till fru Helga Larsen och Julie Henriette.
Swedish

Birth
25/12/1896

-Time
25/12/1896
Death
27/03/1985

-Time
27/03/1985
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Bodil Christensen, född 25 december 1896, Holbæk (Holbæk, 4300, Danmark), död 27 mars 1985, San Filipe (San Filipe, Oaxaco, Mexico). Fröken, Mexico D.F. Under den andra svenska mexikoexpeditionen 1934-1935 var hon delaktig tillsammans med systern Helga Larsen. De båda har gett stora bidrag till samlingarna vid Etnografiska museet, Stockholm.
Dotter till Harald Leopold Christensen och Marie Wiggers. Syster till fru Helga Larsen och Julie Henriette.

Swedish

Residence
, , Danmark [sv]

-Place reference
, , Danmark [sv]
--Place (text)
Danmark
Swedish
-Text
Bodil Othilde Wiggers Christensen (1896 - 1985)
Swedish
Carlotta-SMVK
1015095

-Id
1015095
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461095
-Id
021037461095
-System
DigitaltMuseum