Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a009ef06-7008-4397-95b0-111a67268f3d | RDF/XML | JSON-LD
Label
photography (process)
English

fotograafia
Estonian

Alternative label
photographic
English

Scope note
The art or process of making photographs, which are pictures produced by means of the chemical action of light on a sensitive film, glass, paper, metal, or by digital means.
English

Fotode valmistamise viis (moodus) või protsess, mille tulemuseks on pildid, mis on loodud valguse keemilise reaktsiooni tulemusel kas valgustundlikule filmile, klaasile, paberile, metallile või digitaalsete vahenditega.
Estonian

Exact match (internal)

Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

-Text
fotograafia. Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300054225 February 25, 2019 7:40:41 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300054225 25.02.2019 19:40:41
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300054225 2019-02-25 19:40:41
Swedish