Enblom, Rudolf (1861 - 1945) [sv]

Enblom, Rudolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
16/10/2021 00:24:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9fd6be60-38ee-47ba-9e87-a8f1dde2835c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Enblom, Rudolf
Swedish

First name
Rudolf
Swedish

Last name
Enblom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25/08/1861 Hilleshög (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
25/08/1861
-Place reference
Hilleshög (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
27/02/1945 Djursholm (Stad) [sv], ,

-Time
27/02/1945
-Place reference
Djursholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Det Tekniske Selskabs Skole och Kunstakademiet i Köpenhamn 1882-1884.
Extra elev vid KTH 1884-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm och Djursholm från 1887.
Konstindustriell mönsterritare mm.

Lärarverksamhet: Överlärare i byggnadsformlära och byggnadskonstruktionslära vid Tekniska skolan i Stockholm 1899-1932.
Speciallärare vid KTH 1912-1932, tillförordnad professor i byggnadskonstens historia och arkitektur vid KTH 1901-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Lärare bl a vid Whitlockska samskolan och Centralförbundet för socialt arbete.Resor: Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike 1886-1887.
Tyskland och Frankrike 1889.
Holland, Belgien och Tyskland 1896.
Norge 1898.
Frankrike, Tyskland och Schweiz 1900.

Medlemskap: STF 1891, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1908, 1912-1919, 1921, föreningsstyrelsen 1915, ledamot av styrelsen för avd T 1921-1923 och 1929-1930.
Vice ordförande i KK 1909-1912, Konstnärsklubben, ordförande 1912-1913.

Egna skrifter: Beskrifning till R S Enbloms Perspektiviska rutmönster, Göteborg, 1886 (även tysk översättning 1886), 2:a förbättrade upplagan Stockholm 1903.
Perspektiviska rutplanscher. Planscher 1-3 (även fransk, tysk och engelsk text) Göteborg 1886, 2:a förbättrade upplagan Stockholm, 1903.
Om uppmätning af bygnader på fotografisk väg. Kjöbenhavn, 1904.
Japan fordomdags. Stockholm, 1905.
Ett hem på landet. Stockholm, 1908.
Uppsatser och referat i Teknisk Tidskrift 1888, 1900, 1902-1906, 1910-1916 och 1928.
Byggmästaren 1932.
Byggnadsvärlden 1938.

Verk ett urval:
Tivolis Kristallsalong, Djurgården, Stockholm 1892.
Om- och tillbyggnad av Stockholms enskilda bank, St Nygatan 40-42, Stockholm 1892-1896 Veterinärinstitutionen i Stockholm 1906-1909 (med L Peterson).
Margaretaskolan, Bältg 5, Stockholm 1913.
Nobelstiftelsens institutionen för fysik, kemi, Stockholm 1909.
Restaurering av Ållonö slott, Östergötland 1906.
Ett 40-tal villor (huvudsakligen i Djursholm) bl a Arken, Aurav 16, 1897, Villa Ekman, Midgårdsv 9, 1903, Villa för grosshandlare Forsell. Burev 17, 1900, Villa Collijn, 1896.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 250.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 43.
H8D 1911:799, 1916:791, 1931:542.
Svenskt biografiskt lexikon (Dag Melin).
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Tommos, S: Arkitekten Rudolf Samuel Enblom (skriftlig uppgift vid konstvetenskaplig institutionen Göteborgs universitet 1983).
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Lallerstedt, Ernst: Fragment. Brev och episoder. Stockholm, 1949.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1945, Bergström, Moje: dödsruna.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
598

-Id
598
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076170

-Id
011034076170
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish