Mannerheim, Gustaf (1867 - 1951) [sv]

Other languages: Mannerheim, Gustaf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jfr släktartikel Mannerheim. Efter studier på kadettskolan i Fredrikshamn och studentexamen i Helsingfors vann Mannerheim inträde vid Nikolajevska kavalleriskolan i Sankt Petersburg. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:58:11
01/06/2024 05:43:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9fba04e6-1e68-4637-ad7e-4a501f715c4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mannerheim, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Mannerheim
Swedish

Title
baron

-Title
baron
Swedish
friherre

-Title
friherre
Swedish
Description
Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jfr släktartikel Mannerheim. Efter studier på kadettskolan i Fredrikshamn och studentexamen i Helsingfors vann Mannerheim inträde vid Nikolajevska kavalleriskolan i Sankt Petersburg.
Swedish

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
04/06/1867

-Time
04/06/1867
Death
28/01/1951

-Time
28/01/1951
Biography

Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jfr släktartikel Mannerheim. Efter studier på kadettskolan i Fredrikshamn och studentexamen i Helsingfors vann Mannerheim inträde vid Nikolajevska kavalleriskolan i Sankt Petersburg. Han utexaminerades 1889 och förflyttades efter ett års tjänstgöring i Polen till Chevaliergardet i Petersburg, där han kunde knyta viktiga kontakter vid hovet. År 1897 fick Mannerheim tjänst vid hovstallen men återgick 1903 som gardesryttmästare till den militära karriären, deltog i rysk–japanska kriget och blev 1905 överste. Efter kriget vistades han en tid i Finland och representerade sin ätt vid den sista ståndslantdagen. Mannerheim kommenderades att företa en lång rekognosceringsritt i gränstrakterna mellan Ryssland och Kina 1906–08, som beskrevs i en hemlig rapport och en etnografisk resebeskrivning; 1940 utgavs Mannerheims resedagbok i engelsk översättning: Across Asia from West to East in 1906–08, som senare utkommit på flera språk. (2009-10-05 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/lang/gustaf-mannerheim)

Swedish

Carlotta-SMVK
1507374

-Id
1507374
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461751
-Id
021037461751
-System
DigitaltMuseum