Hansen, Hans Fredrik (1875 - 1944) [no]

Hansen, Hans Fredrik (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/10/2022 10:28:46
09/12/2023 00:08:35
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9fb1a9c3-e1af-4ddd-b51e-2a15a7634589 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hansen, Hans Fredrik
Norwegian bokmål

First name
Hans Fredrik
Norwegian bokmål

Last name
Hansen
Norwegian bokmål

Alternative name
Hansen, Fred
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1944

-Time
1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 21.03.1875 - død 1944.
Født i Fredrikstad. Sønn av Karl Ludvig Hansen og Randi Sørine Fredriksen, g. 1) i 1913 m. Kirsten Aschjem (d. 1919), 1 sønn, 1 datter, 2) i 1921 m. Klara Haugli, datter av gårdbruker Johannes H. og Marie Røsbak, 1 sønn, 1 datter. Studieopphold i USA 1905-07, deretter hos forskjellige fotografer i Christiania. Startet egen forretning i Sandefjord i 1910 og drev den til 1927 da han flyttet til Fredrikstad, kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården hvor han startet atelier, ramme- og fotoforretning. Denne ble i 1945 overtatt av sønnen Johnny, som skiftet navn til Bjørnulf. Firmaet i Sandefjord ble overtatt av Dimitri Koloboff, som drev det til 1973, da det ble solgt til Anne Thorsen. Han var formann i og hadde forskjellige tillitsverv i Vestfold Fotograflaug. Fløytist, hadde også selv elever. Var med og stiftet Sandefjord Musikkforening. I følge "Vestfold fotograflaug 50 år, 1965" ble Fred Hansen født i Kristiania i 1878. Sandefjordsmuseet/Hvalfangstmuseet forvalter en stor samling, ca. 25 000 glassplater, fra Fred. Hansens arkiv.

Virkesteder:
1927-1944: Fredrikstad
1910-1927: Sandfjord; Skippergata

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965.
Demokraten 03.06.1995.
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1161

-Id
1161
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006266

-Id
021036006266
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål