Hansen, Hans Fredrik (1875 - 1944) [no]

Hansen, Hans Fredrik (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/09/2020 14:50:32
25/06/2022 01:47:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9fb1a9c3-e1af-4ddd-b51e-2a15a7634589 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hansen, Hans Fredrik
Norwegian bokmål

First name
Hans Fredrik
Norwegian bokmål

Last name
Hansen
Norwegian bokmål

Alternative name
Hansen, Fred
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1944

-Time
1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 21.03.1875 - død 1944.
Født i Fredrikstad. Sønn av Karl Ludvig Hansen og Randi Sørine Fredriksen, g. 1) i 1913 m. Kirsten Aschjem (d. 1919), 1 sønn, 1 datter, 2) i 1921 m. Klara Haugli, datter av gårdbruker Johannes H. og Marie Røsbak, 1 sønn, 1 datter. Studieopphold i USA 1905-07, deretter hos forskjellige fotografer i Christiania. Startet egen forretning i Sandefjord i 1910 og drev den til 1927 da han flyttet til Fredrikstad, kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården hvor han startet atelier, ramme- og fotoforretning. Denne ble i 1945 overtatt av sønnen Johnny, som skiftet navn til Bjørnulf. Firmaet i Sandefjord ble overtatt av Dimitri Koloboff, som drev det til 1973, da det ble solgt til Anne Thorsen. Han var formann i og hadde forskjellige tillitsverv i Vestfold Fotograflaug. Fløytist, hadde også selv elever. Var med og stiftet Sandefjord Musikkforening. I følge "Vestfold fotograflaug 50 år, 1965" ble Fred Hansen født i Kristiania i 1878. Sandefjordsmuseet/Hvalfangstmuseet forvalter en stor samling, ca. 25 000 glassplater, fra Fred. Hansens arkiv.

Virkesteder:
1927-1944: Fredrikstad
1910-1927: Sandfjord; Skippergata

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965.
Demokraten 03.06.1995.
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1161

-Id
1161
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006266

-Id
021036006266
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål