Gahn, Märtha (1891 - 1973) [sv]

Other languages: Gahn, Märtha (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Description
Märtha Gahn renewed profane and sacred textile art during the first half of the 1900s, and she was one of the first textile artists to cooperate with the textile industry to create patterns for printed fabrics.
Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/03/2024 10:41:53
25/05/2024 05:19:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9f8e136b-a60d-4c36-bb03-40790ff492e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gahn, Märtha
Swedish

First name
Märtha Fredrique
Swedish

Last name
Gahn
Swedish

Description
Märtha Gahn renewed profane and sacred textile art during the first half of the 1900s, and she was one of the first textile artists to cooperate with the textile industry to create patterns for printed fabrics.
English

Märtha Gahn (1891-1973) förnyade den profana och kyrkliga textilkonsten under 1900-talets första hälft och var en av de första textilkonstnärerna som i samarbete med textilindustrin tog fram mönster för tryckta tyger. (skbl)
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/09/1891

-Time
30/09/1891
Death
17/10/1973

-Time
17/10/1973
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Related agent
-Other actor
-Specification
kollega
Swedish
Occupation
konstnärinna

-Occupation specification
konstnärinna
Swedish
Nationalmuseum (SE), Museum+
3622

-Id
3622
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036374906
-Id
021036374906
-System
DigitaltMuseum