7346 STUEN (Poståpneri) [no]

7346 STUEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9f605c40-5bd1-4c13-a90d-e83de58c9e2d | RDF/XML | JSON-LD
Name
7346 STUEN
Norwegian bokmål

Alternative name
STUEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1898
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1983

-Time
31/10/1983
Code
7346
Type
Norwegian bokmål

History

STUEN poståpneri, på skyss-stasjonen Stuen, i Opdal herred, Orkedalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1898 i ruten Stuen --Opdal. Sirk. 21, 30.6.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FAGERHAUG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 igjen under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7416 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble dette endret til postnr 7346. Sirk. 18. 19.5.1980.

7346 FAGERHAUG postkontor C, under Trondheim postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1983. Ny postadresse: 7340 OPPDAL. Sirk. 34, 20.10.1983.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7416 / 7346)
Poståpnere/styrere:
Stasj.holder Ole Stuen 1.7.1898.
Sersjant Ole Olsen Stuen 1.4.1908 (f. 1876).
Midlertidig overtatt av Norges Statsbaner fra 15.9.1945.
Peder Stuen 16.11.1946 (f. 1901).
Karl Svaan 1.4.1976 (f. 1917).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1912 kr 300,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1898 31/10/1983

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1898 31/10/1983
--Earliest time
01/07/1898
--Latest time
31/10/1983
DigitaltMuseum
021166442992

-Id
021166442992
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål