Nyblin, Ragnvald (1867 - 1914) [no]

Other languages: Nyblin, Ragnvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/03/2024 18:50:25
20/04/2024 02:18:12
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9eedcbd6-5f44-451d-9577-88da82686d71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyblin, Ragnvald
Norwegian bokmål

First name
Ragnvald
Norwegian bokmål

Last name
Nyblin
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1914

-Time
1914
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 19.03.1867, død 17.12.1914. Sønn av fotograf Daniel Georg N. og Amalia Pedersen, gift med Caspara Frantzine Larsen, 2 sønner. Arbeidet vel ett år fra 1891 i Helsingfors hos fetteren Daniel N. Han etablerte seg som fotograf i Skien i 1896. Da han døde i 1914 overtok enken fotografforretningen i Skien og drev den med bestyrer inntil sønnen Thor Roy N. overtok den i 1938. Han drev den til 1966. Firmaets arkiv 1896-1935 er deponert i Telemark og Grenland Fylkesmuseum.

Virkested:
1896-1914: Skien. Torggt. 6

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Telemark arbeiderblad 09.12.1986
Varden 13.09.1986, 30.09.1986, 09.12.1986, 18.08.1989 og 30.10.1993
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2178

-Id
2178
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007961

-Id
021036007961
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
2B258785-7950-400F-BB47-2E0FDCBD1878

-Id
2B258785-7950-400F-BB47-2E0FDCBD1878
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål