Bastion Aurora [sv]

Bastion Aurora (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Last changed
29/11/2018 15:26:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9ed379ac-6a62-44ed-84fc-73138620597e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bastion Aurora
Swedish

Alternative name
Flottans sjukhus
Swedish

Gamla sjukhuset
Swedish

Other name
564 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
564
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
History

I 1683 års stads- och befästningsplan fanns sex planerade bastioner ritade av Krigsråd Erik Dahlbergh och Generalkvartermästare Karl Magnus Stuart. Aurora var en av dem och stod klar runt år 1704. På grund av brist på pengar och tid byggdes bara tre av de planerade bastionerna; Bastion Kungshall, Drottningshall och Aurora.

1753-54 byggdes baracker mot murens insida ritade av J G Steuer. I samma veva uppfördes även klocktornet på karnapen. 1756 gjordes barackerna om till sjukhus. Under 1770-talet uppsattes kakelugnar och det inre murverket bekläddes med tegel.

1859 revs västra flanken mot Vallgatan då Flottans nya sjukhus och läkarbostället där skulle uppföras. Det gamla sjukhuset brukades dock fortfarande med sjuksalar och boställe för sjukvaktare och sjukbetjäning.

3 juli 1945 upphörde sjukhusverksamheten. Byggnaden överlämnades till Fortifikationsförvaltningen vid Blekinge Kustartilleriförsvar den 28 juni 1946. Efter detta kom den att användas för kontor- och undervisningslokaler.

Swedish

Time
1704

-Earliest time
1704
Located at
-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Vallgatan 1
Swedish

Geodata
56.15759, 15.59309, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15759
-Longitude (Easting)
15.59309
Reference
Fortifikationsförvaltningen. Örlb S Karlskrona, Bastion Aurora. Vårdplan 1984.
Swedish

Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 136-139.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Bastion Aurora. Hämtad 2018-11-20.
Swedish