Betzonich, Georg Johannes (1864 - ?) [no]

Betzonich, Georg Johannes (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 15:26:57
04/02/2023 01:17:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9ebdb165-8e6a-4ea7-b10e-cde1b7ba3c1f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Betzonich, Georg Johannes
Norwegian bokmål

First name
Georg Johannes
Norwegian bokmål

Last name
Betzonich
Norwegian bokmål

Alternative name
Betzonik, Geo.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 26.06.1864 i Danmark. Familien kom fra Steyermark. G. m. Sofie Johnsen, datter av Mariken og Stian J. (senere g. m. fotograf Ragnvald Væring). Ifølge Bjørn Ochsner fotograferte han i København 1896-98 og ble medlem av Dansk Fot. Foren. i 1896. I årene 1902-03 var han innehaver av "Atelier Moderne" Vaagsalm. 3 i Bergen. Fra 1902 drev han dessuten "Det Amerikanske Atelier" i Christiania med adressene Karl Johans gade 27, Kirkegaden 8 og 30, og fra 1903 Grændsen 4. Atelieret i Grændsen ble sannsynligvis drevet sammen med ektefellen, som også betegnes som fotograf ca. 1915. Hun drev det (etter mannens død?) til 1922, da det ble overtatt av Bernhard Schwartzmann. I 1942 ble det så overtatt av Alf Mathisen.

Virkested:
1902-?: Oslo
1914 ca-1917: Drammen; Bragernes
1914 ca-1917: Moss (filial)
1902-1903: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema 19.02.1998
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
248

-Id
248
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005118

-Id
021036005118
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
999C5382-A485-4001-B1C2-549747FC7243

-Id
999C5382-A485-4001-B1C2-549747FC7243
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål