Betzonich, Georg Johannes (1864 - ?) [no]

Betzonich, Georg Johannes (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:28
14/05/2022 04:12:41
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9ebdb165-8e6a-4ea7-b10e-cde1b7ba3c1f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Betzonich, Georg Johannes
Norwegian bokmål

First name
Georg Johannes
Norwegian bokmål

Last name
Betzonich
Norwegian bokmål

Alternative name
Betzonik, Geo.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 26.06.1864 i Danmark. Familien kom fra Steyermark. G. m. Sofie Johnsen, datter av Mariken og Stian J. (senere g. m. fotograf Ragnvald Væring). Ifølge Bjørn Ochsner fotograferte han i København 1896-98 og ble medlem av Dansk Fot. Foren. i 1896. I årene 1902-03 var han innehaver av "Atelier Moderne" Vaagsalm. 3 i Bergen. Fra 1902 drev han dessuten "Det Amerikanske Atelier" i Christiania med adressene Karl Johans gade 27, Kirkegaden 8 og 30, og fra 1903 Grændsen 4. Atelieret i Grændsen ble sannsynligvis drevet sammen med ektefellen, som også betegnes som fotograf ca. 1915. Hun drev det (etter mannens død?) til 1922, da det ble overtatt av Bernhard Schwartzmann. I 1942 ble det så overtatt av Alf Mathisen.

Virkested:
1902-?: Oslo
1914 ca-1917: Drammen; Bragernes
1914 ca-1917: Moss (filial)
1902-1903: Bergen

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema 19.02.1998
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
248

-Id
248
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005118

-Id
021036005118
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
999C5382-A485-4001-B1C2-549747FC7243

-Id
999C5382-A485-4001-B1C2-549747FC7243
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål