Bodin, Victor (1860 - 1937) [sv]

Other languages: Bodin, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:31
20/04/2024 01:11:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9e23e0fc-c6e2-436d-aa0d-f1d7c1a7da86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bodin, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
Bodin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/08/1860 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
13/08/1860
-Place reference
--Place
Death
07/01/1937

-Time
07/01/1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs 1875.
KTH 1876-1880, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i New York 1880-1898.
Anställd hos Isak Gustaf Clason 1898-1902.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1919.
Egen verksamhet i Stockholm, tillsammans med Bror Almquist 1902-1907, därefter egen firma.

Tävlingar: Församlingshus för Adolf Fredrik i Stockholm 1902 tillsammans med Bror Almqvist, 1:a pris.Resor: Sjunde internationella arkitektkongressen i London, England 1906.

Medlemskap: STF från 1877, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1900, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1906, Mälarbadet (tillsammans med B Almqvist).

Verk ett urval:
Privathus, särskilt lanthus, i och vid New York 1880-1898.
Katolska församlingens gravkor, Norra kyrkog, Stockholm 1901-1903.
Ett flertal hyreshus, Stockholm 1899-1926 (tillsammans med B Almqvist 1902-1911) bl a: Hyreshus, Wallingatan 44, 1899-1900; Hyreshus, Fleminggatan 91 och 93 - Fridhemsgatan 37 och 39, 1900-1901; Hyreshus, Västmannagatan 77 och 79, 1901-1903; Hyreshus, Valhallavägen 38-46, Stockholm 1904-1905; Hyreshus, Västmannagatan 69, 1907-1909; Hyreshus, Karlbergsvägen 70 A, B 1913-1914; Hyreshus, Karlaplan 18 - Värtavägen 2, 1920-1926; Hyreshus, Lützengatan 6 och 8, 1922-1925; Hyreshus, Torsgatan 72, 1924-1925.
Mälarbadet, Hantverkarg 11, Norr Mälarstrand 12-14, Stockholm 1906.
Hyreshus och hotellkomplexet Strandv 7 A-C, Stockholm 1907-1911 (tillsammans med Hagström & Ekman).
Stockholms högskola, Drottningg 118 - Kungstensgatan 45, Stockholm 1907-1910.
Radhus (sex längor), Margaretav 15-54, Enskede, Stockholm 1907-1909.
Hantverksföreningens hus, Brunkebergstorg 15 - Brunkebergsgatan 1-3, Stockholm 1914.
Hantverksföreningens hus, Brunkebergstorg 13, Stockholm 1929-1930 (fasader H Ahlberg).
Två bostadshus i Lärkstaden, Odengatan 11 och 13, Stockholm 1912-1914.
Bostadshus, Verdandigatan 3, Stockholm 1916.
Matteus församlingshus, Västmannag 92, Stockholm 1915.
Centralpostens tillbyggnad, Klara Norra Kyrkog, Stockholm 1916.
Riksbanken (posten), Drottningg 3, Norrköping 1914-1917 (tillsammans med I G Clason).
Villa vid Stora gatan 18, Sigtuna, 1923 (Eget hus, dottern Elna bosatt där 1923-1936).
Stockholm Ban 1923-.
Ett flertal posthus bl a: Posthus i Karlstad 1910, Posthus i Västervik 1912, Posthuset, Gävle 1913, Posthus i Norrköping 1913-1916, Post- och telegrafhus, Linköping 1913-1916, Post- och telegrafhus, Gällivare 1917-1922, samt bostäder för postanställda, Gällivare 1921.
Verkförteckning se E Svalins uppsats.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 239.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1369 och 1514.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 23.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Råberg, Marianne m fl: Husen på malmarna. En bok om Stockholm. Stockholm, 1985.
Bedoire, Fredric och Thullberg, Per: Stockholms universtitet 1878 - 1978. Stockholm, 1978.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Edestrand, Hans och Lundberg, Erik: Isak Gustaf Clason. Stockholm, 1968.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Svalin, Elisabeth: Victor Bodin - arkitekt. Uppsats vid Stockholms universitet 1989.
Byggnadskultur 1994:3, Campbell, Ulla: Missförstått 20-talshus i förändrad stadsmiljö.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift från år 1902 och framåt.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Primus
610

-Id
610
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075894

-Id
011034075894
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish