6030 LANGEVAAG (Poståpneri) [no]

Other languages: 6030 LANGEVAAG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9e238ab7-33d6-401b-8c36-37f0344b18a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6030 LANGEVAAG
Norwegian bokmål

Alternative name
LANGEVAAG
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1894 Sula (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1894
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
6030
Type
Norwegian bokmål

History

LANGEVAAG poståpneri, på Suløen, i Borgund herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Aalesund, ble underholdt fra 1.7.1894. Sirk. 17, 12.7.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LANGEVÅG.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6030 LANGEVÅG tildelt postnr 6039.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(6030)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lars Jens Brunstad 1.7.1894.
Spinner Ole Sandvik 6.5.1897 (f. 1873).
Kirsten Sandvik Molvær midlt. 8.1.1943.
Sverre Emil Grøndal kst. 1.5.1943 (f. 1907).
Ola Mafne Strand 1.11.1974 (f. 1940).
Poststyrer (vikariat) Astrid Blomvik 1.7.1998.
Poststyrer Astrid Nordby Blomvik 1.7.1999.
Postmester Tor Ulvestad 1.2.2001 v/Langevåg posthandel.

Årlig poståpnerlønn var i 1897 kr 30,-, i 1900 kr 60,-, i 1906 kr 100,-, i 1909 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 ?
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442350

-Id
021166442350
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål