ÅRVOLL [no]

ÅRVOLL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:28:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9e167ca0-89e1-48ce-90e2-0109a6df557f | RDF/XML | JSON-LD
Name
ÅRVOLL
Norwegian bokmål

History

ÅRVOLL underpostkontor I, i Oslo komm. og fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 1.9.1957. Posten ble pakket til Oslo lokalruter øst. Sirk. 22,. 22.8.1957.

Underpostkontoret I ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret I status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad 0--6). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0515 Oslo 5)
Styrere/postmestere:
Postfullm. I Rolf Røed Johansen 1.9.1957 styrer (med plikt), avd.sjef III fra 1.12.1962 (fortsatt plikt) (f. 1926).
Postfullm. I John Lorang Aspelund 1.2.1965 (f. 1904).
Avd.sjef III Magne Lundefaret 1.11.1973 (f. 1922).
Postkass. I Odd Knut Lagmo 1.9.1975 (f. 1926).
Opplæringsleder Inger Randi Kløvås 1.10.1978 (f. 1928).
Postfullm. Olaug Norderhaug 1.11.1979 (f. 1926).
Ronald Skorstad 1.7.1991 (f. 1958).
Postmester Michael Foster 1.3.1996.
Postmester (vikar) Gunvald Martin Tjeldnes fra 17.3.1997.
Poststyrer Gunvald MartinTjeldnes 1.6.1998.
Poststyrer (vikariat) Mette Krarup fra 1.2.1999.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166454585

-Id
021166454585
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål