Fries, Theodor (Thore) Magnus (1832 - 1913) [sv]

Fries, Theodor (Thore) Magnus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Theodor "Thore" Magnus Fries, född 28 oktober 1832 i Femsjö socken, Jönköpings län, död 29 mars 1913 i Uppsala, var en svensk botaniker; son till Elias Magnus Fries, far till Robert Elias Fries och Thore Christian Elias Fries samt farfar till Nils Fries. Fries blev 1851 student i Uppsala, 1857 filosofie magister och docent i botanik, 1862 adjunkt i botanik och praktisk ekonomi samt var 1877-1899 Borgströmiansk professor i samma ämnen. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:21
15/01/2022 07:07:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9dcd6c05-a468-4403-8e08-b4f2fa6ffd11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fries, Theodor (Thore) Magnus
Swedish

First name
Theodor Magnus
Swedish

Last name
Fries
Swedish

Alternative name
Th. M. Fries, Teodor Fries, Tore Fries
Swedish

Description
Theodor "Thore" Magnus Fries, född 28 oktober 1832 i Femsjö socken, Jönköpings län, död 29 mars 1913 i Uppsala, var en svensk botaniker; son till Elias Magnus Fries, far till Robert Elias Fries och Thore Christian Elias Fries samt farfar till Nils Fries. Fries blev 1851 student i Uppsala, 1857 filosofie magister och docent i botanik, 1862 adjunkt i botanik och praktisk ekonomi samt var 1877-1899 Borgströmiansk professor i samma ämnen.
Swedish

Wikipedia

Birth
28/10/1832

-Time
28/10/1832
Death
29/03/1913

-Time
29/03/1913
Biography

Theodor "Thore" Magnus Fries, född 28 oktober 1832 i Femsjö socken, Jönköpings län, död 29 mars 1913 i Uppsala, var en svensk botaniker; son till Elias Magnus Fries, far till Robert Elias Fries och Thore Christian Elias Fries samt farfar till Nils Fries. Fries blev 1851 student i Uppsala, 1857 filosofie magister och docent i botanik, 1862 adjunkt i botanik och praktisk ekonomi samt var 1877-1899 Borgströmiansk professor i samma ämnen. Han invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1865. Han ägnade sig främst åt lavarna och högnordiska eller arktiska fanerogamer. I detta företog han förutom resor till åtskilliga delar av Sverige, botaniska resor, bland annat 1857 och 1864 till Finnmarken, 1868, såsom deltagare i "Sofias" polarexpedition, till Spetsbergen, 1871 till Grönland; dessutom besökte han i vetenskapligt syfte många av Europas länder. Han var ledamot av styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1878–1889 och ledamot av kommittéerna för organisation av rikets lantbruksläroverk (1882–1884) samt för utredning angående undervisningsväsendet med mera vid de filosofiska fakulteterna i Uppsala och Lund (1888–1889), var Uppsala universitets rektor i sex år från juni 1893, ordförande i 1899 års läroverkskommitté och var 1904 ordförande i examenskommissionen vid Stockholms högskola; han var 1882–1902 inspektor för Linnés Hammarby. År 1878-1899 var Fries inspektor för Gotlands nation i Uppsala. Fries särdeles värdefulla samlingar av lavar samt skandinaviska och arktiska fanerogamer tillhör nu Uppsala universitets botaniska museum. (Wikipedia 2016)

Swedish

Residence
, , Femsjö [sv]

-Place reference
, , Femsjö [sv]
--Place (text)
Femsjö
Swedish
Son [sv]
Fries, Klas Robert Elias

-Heading
Son
Swedish

-Text
Fries, Klas Robert Elias
Swedish
Carlotta-SMVK
1176886

-Id
1176886
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461264
-Id
021037461264
-System
DigitaltMuseum