Contraception Place holder

Prevensjon (norwegian bokmål), Prevensjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:20
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/prevensjon
Label
Contraception
English

Prevensjon
Norwegian bokmål

Prevensjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Sterilisering
Norwegian bokmål

Sterilisering
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Pregnancy
English

Note
**
Norwegian bokmål

Middel eller metode for å hindre uønska graviditet. Helsestasjonen i kommunen gjev informasjon og rettleiing.
Norwegian nynorsk