Trafikklyssystem [no]

Trafikklyssystem (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Forslag (2016) til vekstregulerende system for havbruksnæringen der omfanget av lakselusrelatert dødelighet av villfisk i 12 ulike produksjonsområder skal være styrende for hvorvidt man får øke produksjonen. Luserelatert dødelighet på under 10 prosent hos villfisken gir grønt lys for vekst, dødelighet på mellom 10 og 30 prosent på grunn av lus gir gult lys og ingen vekst, mens dødelighet på over 30 prosent gir rødt lys og produksjonen må skaleres ned. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
11/10/2016 10:46:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9da28325-9845-423e-856d-de6f0195945b | RDF/XML | JSON-LD
Label
Trafikklyssystem
Norwegian bokmål

Description
Forslag (2016) til vekstregulerende system for havbruksnæringen der omfanget av lakselusrelatert dødelighet av villfisk i 12 ulike produksjonsområder skal være styrende for hvorvidt man får øke produksjonen. Luserelatert dødelighet på under 10 prosent hos villfisken gir grønt lys for vekst, dødelighet på mellom 10 og 30 prosent på grunn av lus gir gult lys og ingen vekst, mens dødelighet på over 30 prosent gir rødt lys og produksjonen må skaleres ned.
Norwegian bokmål