Rosen, Eric von (1879 - 1948) [sv]

Rosen, Eric von (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/05/2018 14:32:33
22/01/2022 07:05:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9d51d079-6399-42fe-9d78-6e855eb0445f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosen, Eric von
Swedish

First name
Eric
Swedish

Last name
Rosen
Swedish

Alternative name
von Rosen, Eric, Eric von Rosen
Swedish

Title
forskningsresande

-Title
forskningsresande
Swedish
greve

-Title
greve
Swedish
Description
Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1879

-Time
1879
Death
1948

-Time
1948
Biography

Eric von Rosen, född 1879, död 1948, greve, forskningsresande, etnograf. Resa till Lappland 1900 med Henric Horn af Åminne. R. deltog i Chaco-Cordillera- expeditionen 1901-02, gjorde en längre resa till Vita Nilen 1909 samt organiserade Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionen 1911-12, då han bl. a. i nuv. Zambia dokumenterade ett dittills okänt träskfolk, som han kallade "batwa". De bodde på gungflyen i Bangveolo-sjön. Från denna exp. hemförde R. och skänkte till Riksmuseet c:a 1.000 etnografiska föremål och en mindre men representativ dubblettsaml. till Göteborgs Museum. /US

Swedish

Gift med [sv]
Rosen, Mary von

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Rosen, Mary von
Swedish
Son [sv]
Rosen, Björn von

-Heading
Son
Swedish

-Text
Rosen, Björn von
Swedish
Carlotta-SMVK
1181582

-Id
1181582
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037459161
-Id
021037459161
-System
DigitaltMuseum