FLAKSTAD [no]

Other languages: FLAKSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9cfe8d5f-37e8-4572-b2d3-aaef7de26151 | RDF/XML | JSON-LD
Name
FLAKSTAD
Norwegian bokmål

History

FLAKSTAD poståpneri, i Flakstad prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Nordland postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1851 med årlig virksomhet under Lofotfisket fra 15.2.1853.

Samtidig ble bipostrutene mellom Buksnæs poståpneri og Borge, Flakstad samt Værøy prestegaard overtatt av Statskassen fra 1.4.1851, og skulle utgå hver gang hovedposten kom sydfra eller etter nærmere ordre. Sirk. 31, 12.1851/30.10.1852 og 54, 31.12.1852.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet fra vinteren 1855/56 . Sirk. 9, 28.11.1855.

Fra 1.1.1858 ble poståpneriet antakelig lagt under Lofoten postekspedisjon.

Fra 1.10.1862 igjen lagt under Nordland postktr. (fra 1.9.1866 under Namsos postktr.) og 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1884.

Poståpneriet lå i 1891 på handelsstedet Aa.

Ble lagt ned 1.11.1965. Sirk. 34, 16.9.1965. Ny postadresse: 8380 RAMBERG.
Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 71 (ca 1855/56) og fikk tils. datosempel 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Klokker Wulft 15.2.1853.
Sogneprest Rynning 1.10.1856.
Gårdbr. Tobias Berg Ramberg kst. 1867.
Sogneprest O. P. Kjelland 1.10.1867.
Skolelærer B. Lorentsen kst 1876.
Sogneprest Grytnæs 1.7.1878.
Lensm. N. Arntsen kst. 1885.
Sogneprest Jonas Rein Landmark i 1885 (f.1848).
Sogneprest E. B. Amlie 1.9.1901.
Johannes Paulsen midlt. i 1909.
Sogneprest L. Høivik 31.7.1909.
Sogneprest Sverre Vidsteen 1.8.1915.
Nils Flakstad midlt. 15.2.1919, fast 1.1.1910 (f.1886).
K. O. Mathisen midlt. 1944/45.
O. Kristoffersen midlt. 31.7.1945.
Forpakter Henrik Berre midlt. 1.1.1948.
Nils Johan Flakstad 1.3.1951 (f.1886).
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn i 1853 var 8 spd., i 1878 kr 100,-, i 1913 kr 150,-, og i 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166445926

-Id
021166445926
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål