Smith, Karl (1852 - 1900) [sv]

Smith, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:30:12
22/02/2020 00:31:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9cb68199-7a44-4591-9179-77caca03bedb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Smith, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Smith
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19.01.1852
-Place reference
--Place
Death
25.09.1900

-Time
25.09.1900
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1868-1875, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Axel Fritiof och Hjalmar Kumlien 1871-1878.
Egen verksamhet i Stockholm 1875-1888, från 1883 tillsammans med F O Lindström.
Stadsbyggmästare i Luleå 1888-1900.

Medlemskap: STF 1888-1900, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: David Bagares gata 29, 1879.
Tillsammans med F O Lindström: Tavastg 43-45, 1883-1889; Sveav 72 - Tegnérg 18, 1885 samt Blasieholmsg 4B - Teaterg 8, 1885.
Stadshotell i Luleå, 1904 (tillsammans med F O Lindström).
Elverk och brandstation i Luleå.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 156.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 152.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Swedish

Primus
661

-Id
661
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077299

-Id
011034077299
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish