9500 ALTEN [no]

9500 ALTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c965a6f-ed90-4cf1-a809-02d6cdfc7a06 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9500 ALTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ALTEN
Norwegian bokmål

Code
9500
History

ALTEN var postutvekslingssted/poståpneri allerede tidlig på 1700-tallet. Da amtmannen flyttet fra Vardø til ALTEN i 1739, nevnes at ALTEN da var den eneste "Postekspedisjon" nord for Trondheim, og tittelen "Postekspeditør" for styreren (amtmannen) ble benyttet siden 1776.Da så gamle dokumenter/arkiv oftest befinner seg i Danmark eller i Riksarkivet her, kan opprettelsen som poståpneri og postekspedisjon ikke bekreftes.Fra 1777 er videre notert at "Postekspeidsjonen" stadig blir flyttet frem og tilbake mellom ALTEN og Talvik. Først i 1799 ser det ut for at ekspedisjonen endelig er lagt til ALTEN og får navnet ALTEN POSTEKSPEDISJON, mens Talvik fortsatte som poståpneri.Vi regner postekspedisjonen som offentlig opprettet fra 1799.Ved Kgl. res. av 19.6.1807 ble det bestemt at postekspedisjonen skulle overta administrasjonen av Aust- og Vestfinnmark postområder. Kgl.res. 3.12.1853 bestemmer at postekspeditørstillingen ved stedet skal gå over til bistilling. Enkelte kilder hevder at ekspedisjonen ble omgjort til postkontor i 1853, da Kgl.res. bestemmer at postekspeditørstillingen skal gå over til bestilling og at Departementet skal beskikke stillingen.Navnet ALTEN ble fra 1.10.1921 endret til ALTA.. Sirk. 53, 23.9.1921.Postkontoret var grunnet evakuering ute av virksomhet fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet v/Sirk. 29, 3.11.1945.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i ALTA postnumrene 9510--9518.Alten benyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 11 og fikk i 1848 tildelt datostempel av enringstypen med antikva eller stenskrift bokstaver.(9500)

Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer

Det var fogdene i Kongshoffmark i Bosekop som først ordnet med posten. Fra 1739 var det amtmannen som overtok da han flyttet fra Vardø til Alten, senere andre amtmenn.

Sorenskriver Scheldrup nevnes som poståpner i 1776/77.

Fogd Lidemark i Talvig fra 1777 til 1780.

Johan Stevling Rentz i 1780.

Klerck og Anders Nørager nevnes i 1790, senere sorenskriver Lyht Ørum. En timeseddel fra 1798 er attestert av amtmann Sommerfeldt (ved opprettelse av Torneoposten). (Haparandaposten 1822).

Andreas Nørager igjen fra 1799 (og poststedet lå da i Alten).

Sorenskriver Hetting og presten Stub nevnes i 1801, deretter Nørager til sin død i 1811, så igjen Hetting i Talvig.

I perioden 1811 til 1815 nevnes Fredrik Jacob Aarestrup som postekspeditør. John Andreas Gill, kst. 1.10.1836 til 1.10.1842.

Lensmann Johan Hilmar Dybli, kst. 1.10.1842, fast 1.1.1854 til 7.11.

Stasjonsbestyrer John Johnsen Wisdahl, kst. 1.1.1875, fast 76 til 1.7.1898.

Telegrafbestyrer Haldor Reinholt,kst. 1.7.1898.

Hans Brun Landmark Puntervold fra 1.9.1900 (f. 1870).

Oluf Ingemann Anstensen ble kst. under ledighet fra 1.12.1913 (f. 1884).

Posteksp. Thorvald Mejdell fra 1.2.1914 (f.1866). Han hadde tjen estefri av helbredshensyn fra 18.3.1915 under midlertidig bestyrelse av Johannes Kristiansen Aas (f. 1888). Thv. Mejdell flyttet 16.6.1915 til Tanaruten.

P.eksp. Hans Skjølberg fra 1.9.1915 (f. 1879) under hans permisjon fra 10.6.1933 best. av posteksp. Astrid Barlindhaug (f. 1891).

Postekspeditør Frithjof Skauby, kst under ledighet fra 1.2.1935 (f. 1902).

Postekspeditør Ivar Hermann Magnussen fra 1.9.1935 (f. 1891).

Res.posteksp. Ole Johan Vågnes fra 1.11.1937--1.6.1943 (f. 1900).

Posteksp. Henrik Mikkelsen 1.9.1943 til 31.12.1944 (f. 1901).

Postfullm. Carl Wilhelm Nyquist Jahnsen er notert ca. 1945 inntil 1947 (f. 1903).

Posteksp. Nordahl Jæger Nilsen 1.3.1947 til 1.5.1959 (f. 1903), tiltrådt 1.5.1947 med Carl Wilhelm Nyquist Jahnsen som midlertidig styrer.

Postkass. II Gudmund Andreas Kristian Gudmundsen 1.6.1959 til 1.6.1965 (f. 1925).

Avd.sjef II Bjørnulf Øyen 1.2.1966 (f. 1921).

Postsjef Sture Jonny Ellingsen vikar fra 1.11.1988, fast fra 1.2.1996 (f. 1951).

Postmester Borgun Rødmyr (?) (?) (?)De første kjente årlige postmesterlønninger:1739 1776 1777 1799

Rdl. 10 24 10 30 + midlertidig 20 Rdl. fra Torneopostens opprettelse.1807

Rdl. 80 ved admin. over Vest- og Øst-Finnmark.1853 1875 1897 1900 1907 1916 1917

Spd. 250 200

Kr 628 1200 1500 2000 3500

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443920

-Id
021166443920
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål