Brunnberg, Hans (1911 - 1981) [sv]

Brunnberg, Hans (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:00:25
30/05/2020 00:20:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c40c401-f93e-43cf-9df9-247f1798758d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brunnberg, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Brunnberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
28/10/1911
-Place reference
--Place
Death
-Time
31/10/1981
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1936, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1941, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ödeen & Wejke, Erik Lallerstedt och Gunnar Asplund 1936-1941.
Sektionschef vid flygförvaltningen 1941-1945.
Verksam vid Byggnadsstyrelsen från 1945, byggnadsråd 1951-1958.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1945.

Andra uppdrag: Redaktör för Blandaren 1935.
Ordförande i mentalsjukvårdsberedningen 1961-1968.
Organisations-, lokalförsörjnings- och utrustningsfrågor för sjukvård, högskoleutbildning och forskning.
Ett stort antal kommittéuppdrag.

Lärarverksamhet: Professor i arkitektur (arkitekturskolan) vid KKH 1958-1965 och skolans direktör 1959-1969, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1959.

Egna skrifter: Redaktör för samlingsverket: 30-talets byggnadskonst i Sverige.
Byggmästaren 1946:9 sid 148, Tävling om stadshus m m i Solna; ibid 1950:25 sid 505, Konsthögskolan 1950; ibid 1951:16 sid 257, Synpunkter på en kontorstävling (Kontorshus i Nacka); ibid 1962-A:12 sid 321, Mejan. Akademiens arkitekturskola.
Arkitektur 1964:3 sid 55, Konstnärligt skydd för arkitekter?.

Verk ett urval:
Telegrafverkets undervisningsanstalt, Hornsgatan 103, Stockholm, 1949 (tillsammans med Hans Neumüller).
Tingshus i Klippan 1951-1952, tillbyggnad 1964-1966, Västervik 1958, Oskarshamn 1965, Kalmar 1964-1965 och Halmstad.
Generalplan och byggnader för medicinska och naturvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet, 1963-1967.
Byggnad för televerket i Halmstad .
Vårdbyggnader, bl a ålderdomshem, i Grytnäs (resultat av tävling).
Anläggningar för vetenskaplig försöksverksamhet vid bl a KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och gamla Skogshögskolan i Stockholm.
Industrier.
Bostäder.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar. Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Dagens Nyheter 1981-11-04, nekrolog av professor John Sjöström. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1323

-Id
1323
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075946
-Id
011034075946
-System
DigitaltMuseum