Bjerke, Arvid (1880 - 1952) [sv]

Bjerke, Arvid (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:48
18/09/2021 00:19:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c1817ed-cff8-4a9d-bd12-fccb53b4d85e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjerke, Arvid
Swedish

First name
Arvid
Swedish

Last name
Bjerke
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26/12/1880 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
26/12/1880
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
20/08/1952 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
20/08/1952
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Göteborg 1899.
KTH 1899-1903, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1903-1905, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Göteborg 1906-1926 (samarbete med Ragnar (R O) Swensson 1913-1920).
Medarbetare i arkitektkonsortiet Ares.
Egen verksamhet i Paris 1929-1935.
Egen arkitekt- och byggmästarverksamhet i Stockholm 1935-1940 (tillsammans med två söner).
Chef för HSB:s tekniska utredningsavdelning i Stockholm 1941-1947 (hos Sven Wallander).

Andra uppdrag: Direktör och styrelseledamot i AB Electrolux Stockholm 1926-1929.
Verkställande direktör för Societé de Construction Parc Passy, Paris 1930.

Tävlingar: Landshövdingehus i Göteborg 1911, 1:a pris.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Ernst Torulf, Sigfrid Ericson samt Ragnar Swensson, motto Ares, 2:a pris.Resor: Tyskland och Italien 1909.
Frankrike och England 1913.
Nordafrika och Spanien 1920.
Frankrike och Tyskland för studier av sjukhusbyggnader på medicinalstyrelsens uppdrag 1920.
Österrike 1921 och England 1923.

Medlemskap: STF 1905-1930, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1911, Landshövdingehus i Göteborg; ibid år 1918, Privatbostad i Säffle.
Byggmästaren, 1944, Kv Kuttern i Brännkyrka; ibid år 1944, Bostadsproduktion i stordrift; ibid år 1944, Tekniskt utredningsarbete vid HSB; ibid år 1945, Myndigheternas och byggnadsförordningarnas inverkan på byggnadskostnaderna; ibid år 1946, Monteringsfärdiga standardtrappor av konststen.

Verk ett urval:
Byggnader i Göteborg: I ark-konsortiet Ares 2:a pris och uppdrag Götaplatsen med konstmuseet, Göteborg, 1919-1923.
Kontorshus och villor i Göteborg, bl a egna radhuset på Dicksonsgatan (nuvarande konstvetenskapliga institutionen).
Ombyggnad av Göteborgs Handelsbank, Kungsg 8 1907-1908.
Bräutigams konditori 1910.
Apoteket Vasen.
Nordhemsskolan (tillsammans med R O Swensson) 1917.
Rambergsskolan 1916.
Lindholmsskolan 1911.
Villor, Anders Mattssong 1906-1917.
Lorensbergsområdet 1914-1922.
Amerikahuset 1919.
Tomtens fabrik (tillsammans med C Ritzén 1922.
Byggnader för jubileumsutställningen i Göteborg, bl a kongresshallen, Lisebergs nöjesfält, konsortiet Ares (A Bjerke, R O Swensson, E Torulf, S Ericsson) 1923.
Carlanderska sjukhemmet 1925.
Botaniska institutionen.
Fässbergs lasarett, Mölndal.
Folkskola i Vänersborg (tillsammans med R O Swensson).
Villa i Säffle (tillsammans med R O Swensson 1917.
Hus i Stockholm 1938-1952.
Västergötland, Utby kyrka, Partille sn, 1916–1919.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 609.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1408.
Blombergsson, Magnus: Arvid Bjerke - en 1910-talsarkitekt i Göteborg. Examensarbete vid Avdelningen för arkitekturens teori och historia. Chalmers tekniska högskola 1991.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hegemar, Werner (red): Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Internationella byggnadsutställningen. Nordiska avdelningen. Danmark, Finland, Norge, Sverige. Katalog. uo, uå. Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Blombergsson, Magnus: Arvid Bjerke. En 1910-talsarkitekt i Göteborg. Examensarbete vid avdelningen för arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 1991.
Finlands arkitekturmuseum (utgivare): Nordisk klassicism 1910 - 1930. Utställningskatalog. Helsingfors, 1982.
Ahlberg, Hakon: Swedish architecture of the twentieth century. London, 1925.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Svenskt biografiskt lexikon.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Macmillan (utgivare): Encyclopedia of Architecture.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1918, Götaplatsen; ibid år 1918, Nordhemsskolan, Göteborg, ibid år 1921, Privathuskvarter å Lorensbergsområdet i Göteborg.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1925, Nya bostadshus i Göteborg.
Hasselgren, I: Lorensbergs villastad, uppsats vid Göteborgs universitet 1962.
Swedish

Primus
432

-Id
432
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075860

-Id
011034075860
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish